Doğu Türkistan davası, Fırsatlar, Tehditler

Her yıl düzenlenen Dünya “Doğu Türkistanlılar” Kardeşlik Buluşması’nın 13’üncüsü ve 4. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası” Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde 9 ekim 2021 “Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da başladı.

Buluşmanın ilk açılış konuşmasını yapan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Dernerği ve Doğu Türkistan STK’lar Birliği başkanı Hidayet Oğuzhan diasporadaki Doğu Türkistan davasının mevcut durumu ve Doğu Türkistan’daki insanlık dışı zulmü özetledikten sonra şunları söyledi; Değişen Dünya düzeninde Doğu Türkistan davası; Trendler, Mevcut Durum ve Yeni Politika, Batı ve Ortadoğu, devletlerinin Çin politikası ve Fırsatlar, Tehditler gibi ana tema üzerinde müzakere ve istişarelerin yapılacağı bu bulaşmamız hayırlı olsun!

Başkanın açılış konuşmasının tam metni:

13. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması

4. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası

Bugün burada verdiği bağımsızlık mücadelesiyle İslam dünyasının mazlum halklarına ilham veren Bosna-Hersek topraklarında bir araya geliyoruz. Doğu Türkistan halkı ile aynı kaderi paylaşmış ve aynı acıları yaşamış Boşnak kardeşlerimize; davamızda yanımızda durdukları ve bugünkü buluşmamıza Gazi Saraybosna’da ev sahipliği yaptıkları için Doğu Türkistan halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Tarih boyunca birçok Türk hanedanlığına ev sahipliği yapan ve 10. yüzyıldan itibaren İslam âleminin parçası olan Doğu Türkistan, 1000 senedir İslam dünyasını Çin istilasından korumuş topraklarıdır. Bölgede 1864 yılında kurulan Kaşgar Emirliği tıpkı Bosna-Hersek gibi Osmanlı devletine tabi olmuştur ve Doğu Türkistan’ın tüm eyaletlerinden işgalcileri temizlemiş, adaleti gerçekleştirmiştir. 1877 yılınsa tekrar işgale maruz kalan Doğu Türkistan halkı, 1900lerinden başlayın yeniden uyanış göstermiş ve bağımsızlık mücadeleleri neticesinde 1933 ve 1944 yıllarında iki defa Doğu Türkistan Cumhuriyetleri ilan edilmiştir. 1949 yılında daha vahşet ve kapsamlı bir şekilde yeniden işgal süreci başlamıştır. 72 senedir işgal altında asimilasyon ve soykırıma maruz kalan Doğu Türkistan 1.828.418 km²lik geniş alan sahip, 35 milyondan fazla insanın yaşadığı Türk İslam coğrafiyesinin esarete mahkûm edilmiş bir parçasıdır.

İşgal süresince, Çin Doğu Türkistan halkının devletçilik kültürü, ulus kimliği ve dini inancı yok edilmeye çalışılmıştır.

Bağımsızlık mücadelesinin yeniden alevlenmemesi için tüm imkanlarını sarf etmiştir. Ancak yaklaşık bir asırdır işgal altında yaşayan Doğu Türkistan halkı; kutsal inancını, doğal güzelliklerini ve medeniyetini korumuş, bağımsızlık iradesini yitirmemiştir. Çin asimilasyonuna karşı canını ve mallarını feda ederek direnmiştir.

Çin’in Doğu Türkistan halkına yönelik 2016 yılında başlayan terörist tutumuyla birlikte; toplama kampları, kardeş aile projesi, çocuk kampı, ana dil yasağı, inanç yasağı, camilerin tahrip edilmesi, aydın, cemaat önderi ve ulemanın tutuklanması gibi soykırım uygulamalarıyla karşılaşılmıştır. Bu uygulamalar, bir yandan Bir yol Bir kuşak projesinin uygulanması için bölgede güvenliği sağlamak adı altında gerçekleştirilse de diğer yandan 72 senelik asimilasyon politikalarına boyun eğmeyen Doğu Türkistan halkını kendi kimliğinden ve bağımsızlık iradesinden arındırma teşebbüsüdür.

Bugün soykırıma maruz kalan Doğu Türkistan’da;

 • İnsanlar     cezaevlerine,     gözaltı     merkezlerine,     toplama     kamplarına     mahkûm bırakılmaktadır,
 • Toplama kamplarında tutulan 8 milyon insan işkence, organ çalma, sistematik tecavüz ve yasa dışı tıbbi deneylere maruz kalmaktadır,
 • İnsanlar Çinli şirketlerde köle işçi olarak çalıştırılmaktadır,
 • Genel kısırlaştırma yöntemleri uygulanmaktadır,
 • Dinî ibadet ve eğitim yasaklanmıştır,
 • Dini alimler ve aydınlar idam edilmiştir,
 • 30 bini aşkın cami ve kutsal mekân tahrip edilmiştir,
 • Doğu Türkistanlıların yurt içi seyahatleri kısıtlanırken, yurt dışına seferler tamamıyla yasaklanmıştır.
 • İş insanları ve varlıklı bireylerin mallarına el koyulmaktadır,
 • İnsanlar Çin’in iç bölgelerine sürgün edilmekte ve yerlerine Han Çinlileri yerleştirilerek demografik yapıyı bozmaya çalışılmaktadır,
 • Kadınlar Çinlilerle zorla evlendirilmektedir.
 • Kadınlara zorunlu kürtaj uygulanmaktadır,
 • Doğu Türkistanlı çocuklar Çinliler tarafından zorla evlat edinilmektedir,
 • Vahşi uygulamalar sonucu bölgedeki doğum oranı yüzde 80 oranında düşmüştür.

Çin rüyasının gerçekleşmesi hedefine ulaşmakta her şeyi çiğnemeye hazır olan anlayışta ilerleyen İşgalci Emperyalist Çin, bir kuşak bir yol projesine ortak olan veya Çin ile türlü ticari ilişkileri geliştiren ülkeleri borç tuzağına düşürmüş, limanlar, otoyollar gibi stratejik öneme sahip yerlere el koymuş, devletlerin egemenliğini elinden almıştır.

Bugün gelinen noktada Çin, uluslararası arenada insan haklarının ve her türlü özgürlüğün ihlal edilmesinin, soykırımın, ırk ayrımcılığının, köle işçiliğinin, toplama kamplarının ve anti demokratik uygulamaların simgesi haline gelmiştir.

İmajını düzeltmek için satın aldığı basını, sosyal medya şirketlerini, rüşvetle ele geçirdiği kuruluşları ve büyükelçilerini kullanan Çin terörü, harcadığı servete rağmen Doğu Türkistan’daki soykırım uygulamaların üstünü kapatamamıştır. Çin artık Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan soykırımı spekülasyon yaparak, terörle mücadele bahanesiyle aklayamayacaktır. Bosna-Hersek Devleti başta olmak üzere evrensel insani değerlere saygı gösteren tüm ülkeler uluslararası insan hakları toplantılarında Çin’in soykırımcı politikalarını kınamış ve uluslararası toplumu harekete çağırmıştır. Doğu Türkistan halkı adına Bosna-Hersek Devleti’nin ve tüm Bosna-Hersek halkının gösterdiği bu hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum.

“Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.” diyen Aliya İzzetbegoviç’in ülkesi; dostlarına, Doğu Türkistanlı kardeşlerine yapılan zulme sessiz kalmamıştır.

Değerli katılımcılar,

Doğu Türkistan davası; yaklaşık bir asırdır soykırıma uğramakta olan ve asimilasyon politikalarıyla yok edilmeye zorlanan Doğu Türkistan halkının özgürlük, bağımsızlık ve insan hakları mücadelesidir.

Mücadele önderlerimizin liderliğinde 1950 yıllarında Türkiye’de başlayan Doğu Türkistan bağımsızlık hareketi, bugün dünyanın dört bir yanına yayılmıştır ve daha kapsamlı ve daha etkili çalışmalar yürütülmektedir. Bağımsızlık hedefine doğru ilerlerken, dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermekte olan Doğu Türkistan kuruluşları, meşru yollara başvurarak çeşitli alanlarda çalışmalarını yürütmektedir. Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla, devlet makamları ile ilişkiler geliştirilmekte ve Doğu Türkistan davasına meşruiyetini kazandırmak için çaba gösterilmektedir. Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği soykırımı acilen durdurmak amacıyla tüm imkânını sarf etmektedir.

Bugün bu buluşmamızda Türkiye, Almanya, İsveç, Hollanda, Finlandiya, Avusturya, Belçika, Norveç, Fransa, İngiltere, Kanada, Amerika, Avustralya, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan ve diğer birçok ülkelerde Doğu Türkistan halkının bağımsızlık mücadelesine önderlik yapmakta olan Sivil Toplum Kuruluşlarının vekilleri, cemaat önderleri, ulemalar, akademisyenler ve aydınlar bulunmaktadır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bu kapsamda, Buluşmamıza ev sahipliği yapan Doğu Türkistan Maarif Hareketi, milli değerler ve milli iradesi esasıyla Doğu Türkistan Bağımsızlığının yeniden kazanılmasını hedefleyerek faaliyet yürütmekte olan bir harekettir. Bugün Doğu Türkistan Maarif Hareketi düşünce ve kuruluş olarak Dünyanın dört bir yanına dağılmıştır. Hareket 1933 ve 1944 yıllarında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetleri’nin kuruluş ilkeleri olan İslamiyet, Azadiyet, Uhuvvet ve Adalet esaslarıyla fikir ve vizyon bağını sürdürmekte ve uluslararası değerlere uygun, meşru yollar ile Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için mücadele etmektedir.

Uluslararası Siyasi Gündeme baktığımızda:

Günümüzde Doğu Türkistan meselesi, uluslararası boyutta ilişkiler, anlaşmalar, siyasi, iktisadi ve stratejik kararlarda etkisi olan bir konumdadır. Dünya’nın dört bir yanında Doğu Türkistan halkının özgürce yaşayabilmesi için bireysel, örgüt veya devlet seviyesinde faaliyetler gerçekleşmektedir. 1949 yılından bugüne uzanan mücadele, uluslararası arenada itibar kazanmış, destek gören ve söz hakkı bulunan bir dava haline gelmiştir. Uluslararası toplum; devletler, siyasi hareketler ve farklı güçler düzeyinde Doğu Türkistan’ı yakından izlemektedir.

Bugün geldiğimiz noktada;

 • BM ve diğer üst düzey kuruluşların toplantı ve etkinliklerinde Doğu Türkistan halkının temsilcilerine söz hakkı tanınmıştır.
 • Her sene gerçekleştirilen insan hakları değerlendirme toplantılarında Çin, Doğu Türkistan üzerinden kınanmıştır.
 • Kanada, İngiltere, ABD, Hollanda başta olmak üzere birçok ülke Uygur soykırımını tanımıştır.
 • Doğu Türkistan’da, köle işçiliğini durdurmak amacıyla Çinli firmalara ambargo uygulanmıştır.
 • Doğu Türkistan meselesi üzerine uluslararası güçlerin farklı tutumları olmuş ve Bosna- Hersek başta olmak üzere, 40’den fazla ülke Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine karşı tavır koymuştur.

Değerli katılımcılarımız,

Doğu Türkistan diasporasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı ilerletmek, farklı stratejiler izleyen kuruluş ve şahıslar arasında kardeşlik bağını güçlendirmek amacıyla 2009 yılında Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması başlatılmıştır. Buluşmalarımız, Doğu Türkistan davasının milli değerleri ve bağımsızlık iradesini vaz geçilmez kırmızıçizgi olarak tanımıştır. Buluşmamızın Doğu Türkistan davasında oynadığını rolü ve taşıdığı önemi göze alarak etkinliğimiz 2018 yılından bu yana Doğu Türkistan Milli Birlik Şûrası adıyla devam ettirilmiş ve Doğu Türkistan diasporasındaki her kesimi kapsayan, Doğu Türkistan mücadelesinde devletçilik anlayışını temsil eden bir konuma yükselmiştir.

Doğu Türkistan davasındaki son gelişmeler ışığında ve dava önderlerimizle yapılan istişare sonucunda, 13. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşmamızın / 4. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurasının bu seneki temasını “Değişen Dünya’da Doğu Türkistan: Yeni Çağ, Mevcut Durum, Yeni Politika” olarak belirledik.

Bugün burada bir devlet, bir millet zihniyeti içinde Doğu Türkistan davasının gelecek adımlarını, fırsatları, tehditleri, artılarımızı ve eksilerimizi değerlendirmek amacı ile bir arada bulunmaktayız. Doğu Türkistan Maarif Hareketi olarak, kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği üyeleri, Dünya Uygur Kurultayı ve diğer kardeş kuruluşların aynı hedef ve hassasiyeti taşıdığına inanıyoruz ve buluşmamıza katılımından dolayı şükranlarımızı iletiyoruz.

Buluşmamızın ana teması çerçevesinde; uluslararası siyasi gelişmeler, Çin’in uluslararası ilişkileri, son gelişmelere göre Doğu Türkistan davasının gelecek adımları ve diğer konularda 2 gün sürecek bir çalıştay düzenlenecektir.

Saygı değer misafirler:

Doğu Türkistan halkı ve Doğu Türkistan milli iradesini temsil eden siyasi hareket olarak, uluslararası kurum ve kuruluşlara, dünya kamuoyuna, bağımsız ve egemenliğini koruyan tüm ülkelere buradan sesleniyoruz. Tüm tarafları Doğu Türkistan halkının varlık mücadelesine destek vermeye, Doğu Türkistanlıların özgür ve bağımsız cumhuriyetini inşa etme hakkını tanımaya davet ediyoruz.

Doğu Türkistan’da sürmekte olan Çin terörünün soykırım uygulamalarının durdurulması ve tüm etnik grupların kendi kültürü, dili ve dinini özgürce yaşayabileceği bir ortamın inşa edilmesi için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz.

Bugün bulunduğumuz Bosna-Hersek’in bağımsızlığı için verdiği mücadeleyle tüm dünyaya ilham veren Aliya İzzetbegoviç, “Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu

bilmiyorlardı.” demişti. Bizler de bugün o tohumların filizleri olarak Doğu Türkistan davası için burada bir araya geliyoruz ve tüm dünyadan bu sese kulak vermesini bekliyoruz.

Törenimize katılan saygıdeğer misafirlerimize ve bize destek vermek için İngiltere, Fransa, Arnavutluk ve diğer ülkelerden gelen STK temsilcilerine, kardeşlik buluşmamıza ev sahipliği yapan Bosna-Hersek Cumhuriyetine, Boşnak kardeşlerimize, şuramızın hedefine ulaşması için dünyanın dört bir yanından gelen Doğu Türkistan diasporasının önemli isimlerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Selam ve saygılarımla.

Hidayet OĞUZHAN

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Dernerği ve Doğu Türkistan STK’lar Birliği başkanı

x

Check Also

Çin’in Doğu Türkistan çıkmazı

Hakan Çalışır Bir süre önce Çin’in Hegemon mücadelesinde ABD’ye alternatif olabilir mi sorusuna gerekçeleriyle olumsuz yanıtını vermiştim. Bugün de o argümanlarımı daha da genişletmek istiyorum. Hegemon potansiyeli taşıyan bir devlet her şeyden önce kendi içindeki ...

Doğu Türkistan’daki Çin toplama kamplarında işlenen tecavüzü anlatmakta zorlandı

Doğu Türkistan’daki Çin toplama kamplarında işlenen tecavüzü anlatmakta zorlandı Çin’in sistematik baskı ve asimilasyon araçlarından olan toplama kamplarından kurtulan kadınlardan birisi olan Kalbinur Sıddık, toplama kamplarında geçirdiği vahşet günlerini anlattı. Çin’in baskı ve ceza kamplarından ...

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Doğu Türkistanlı acil yardım ekibe teşekkür etti

Antalya’nın Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş’ta çıkan yangın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk halkına destek olmak için afet bölgesine gelen 36 kişilik Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği heyetiyle de bir araya ...

Doğu Türkistanlılar, Antalya’da yangınla mücadeleye destek oluyor

İstanbul’dan yola çıkan Doğu Türkistanlılar, orman yangınlarının etkili olduğu Antalya’nın Manavgat ilçesine ulaştı. Yaşanan orman yangınlarına destek olmak için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinden bir heyetin bölgeye gideceği belirtilmişti. Bölgede Kızılay ekiplerinin koordinasyonuyla yardım kolilerinin ...

Doğu Türkistanlılar, yangın bölgelerine destek olmak için yola çıktı

Doğu Türkistanlılar, Türkiye’nin orman yangınıyla mücadelesine sessiz kalmadı. Yaşanan orman yangınlarına destek olmak için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinden bir heyet, Antalya’nın Manavgat ilçesine doğru yola çıktı. Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar, yaşanan orman yangınlarına karşı ...

Doğu Türkistan’ın kalbi İstanbulda attı

Doğu Türkistan’ın kalbi İstanbulda attı. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği öncülüğünde ve kardeş STK’larımız ile birlikte İstanbul’da büyük Kurban Bayramı Buluşması düzenlendi. Acı, hasret ve ıstıraba rağmen kurban Bayramı buluşmasında istiklale olan inancımızı, azmimizi, birliğimizi ...

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti’nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar ...

Urumçi katliamının 12. yıl döneminde Çin konsolosluğu önünde protesto yapıldı

5 Temmuz Urumçi Katliamının 12. Sene-i devriyesi münasebeti ile Bugün İstanbul’da Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinin öncülüğünde Diğer Doğu Türkistanlı kardeş STK’larının desteğiyle basın açıklaması ve miting düzendi. Mitinge 5-6 Bin civarında dava dostlari ve ...

Maarif Hareketi Ailesi Buluştu

Maarif Hareketi Ailesi Buluştu. Çin Virüsü pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra uzun zamandır bir araya gelemediğimiz Maarif Hareketi dava kardeşliği Maarif Ailesi Buluşması kapsamında bir araya toplandı. Google+