Anasayfa » Makaleler » Doğu Türkistan’ın Demografik Yapısı Ve Çinin Gizlediği Gerçekler

Doğu Türkistan’ın Demografik Yapısı Ve Çinin Gizlediği Gerçekler

Doğu Türkistan’ın  nüfusla ilgili  Çin  İşgal kuvvetlerinin  verileri  çarpıtmalara dayanıp  bilimsel verilerden uzaktır.

Yücel TANAY 

YuOcel_Tanay Doğu Türkistan'ın Demografik Yapısı Ve Çinin Gizlediği Gerçekler


Doğu Türkistan’ın demografik yapısı hakkında Çin Sömürgeciliğinin açıkladığı  rakamlar  tutarsız  ve birbiriyle  çelişkilidir  Eğer  Çinin açıkladığı gibi Doğu Türkistan da 5-6 milyon civarında Türk olsaydı; kalabalık  Çin ordusu Doğu Türkistanlıları  ezer,soykırıma tutardı.Çin  işgal kuvvetlerinin Doğu Türkistan’daki milyonlarca askerine rağmen,Doğu Türkistan  Bağımsızlık  hareketini yok edememiştir demek ki ; Çin  sömürgeciliğinin  iddia  ettiği gibi  Doğu Türkistanın  nüfusu  5-6 milyon değil  çok yüksek rakamlardadır. Çinin  bunca katliamlarına rağmen, Çinliler’in 1947″de yaptığı ve “Central Asian Review”de 1957’de neşredilen eyalet sayımlarına göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 6,5 – 7 milyon civarında gösterilmiştir. Fakat, 1953’de Çinliler’in verdiği resmi bilgiye göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 3.640 000 olarak görülmektedir. Çin makamlarının Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusunu yan yarıya az göstermesinin iki sebebi olabilir; ya azınlık milletleri az göstermek suretiyle onların haklarını vermemek ve onların bir tehlike olmadığı mesajını vermek, yada nüfusun diğer yarısının Çinli olduğunu ima etmektir. Yine, batılılarca 1935’de neşredilen “China Year Book” ile Ruslarca 1929″da neşredilen “Novy Vostok” adlı istatistik kitaplarında Doğu Türkistan’ın nüfusu 4 ila 6 milyon arasında gösterilmiştir. Bu arada, 1934 ila 1944 yıllan arasındaki hükümet raporlarında ve Doğu Türkistan Eyalet Hükümeti bildirilerinde Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusunun 4.873.608 olarak verildiği görülmektedir.

 Tarafsız yabancı kaynakların verdiği bu rakamların Doğu Türkistan Türkleri’nin milli liderlerinden Mehmet Emin Buğra ile İsa Yusuf Alptekin’in ve Doğu Türkistanlı yazarların verdiği bilgileri oldukça yakın veriler olduğu görülmektedir. Her  iki  Doğu  Türkistanlı   lider  Doğu Türkistan’daki idarecilikleri zamanında ülke nüfusunun 8 ila 10 milyon civarında olduğunu ifade etmişlerdir. “Doğu Türkistan” adlı eserinde A. Karahoca ise, 1949’da Türk nüfusunun 8 milyon olduğunu zikreder ki, batılı kaynaklar da bunu doğrulamaktadır.

Bütün bu verilere ilaveten, 1930’lu yıllarda yerinde yaptığı ilmi araştırmalarla Doğu Türkistan Türkleri’nin uygarlık dünyasındaki şerefli yerini ortaya koyan İsveçli bilgin Sven Heden, 1930’da bölgedeki Türkler’in nüfusunu 6.400.000 olarak vermiştir. Bu da göstermektedir ki, bütün verilerin ortalaması olarak Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusu 1940’lı yıllarda 7 ila 8 milyon civarında gözükmektedir. Yine 1940’lı yılların ortalarında Çin’in nüfusu 450 milyon olarak verilmişti. Bugünkü Çin nüfusunun 1.200.000.000’a geldiği, yani 2 misli daha çoğaldığı göz önüne getirilirse, aynı hesapla Doğu Türkistan Türkleri’nin de iki misli artması ve bugünkü nüfuslarının 24 – 25 milyon civarında olması gerekmektedir. Son yıllarda Doğu Türkistan’dan gelen kardeşlerimizin verdiği bilgiler de bu rakamları teyid etmektedir. Bugün Doğu Türkistan’da yaşayan bu Türk nüfusuna. Stalin döneminde Sovyet mezaliminden kaçan Kazak. Kırgız. Özbek ve Tatar Türkleri nin nüfusu dahil değildir. Bunların nüfusu da 4 milyonu geçmektedir. Bu durumda Doğu Türkistan’da yaşayan Türkler’in nüfusu 28 milyonu bulmaktadır. Fakat, gelen bilgilere göre Doğu Türkistan’da 40 milyona yakın insanın yaşadığı bilinmektedir. Son yıllarda Çin yönetiminin, çeşitli bahanelerle, bilhassa kalifiye eleman, teknik ve askeri personel adı altında getirdiği ve hala da getirmeye devam ettiği insanların aileleri ile birlikte 10 milyonu geçtiği belirtilmektedir. Bu nüfus kaydırması ile Çin’in Doğu Türkistan Türkleri’ni asimile ve azınlıkta bırakma siyaseti takip ettiği acı bir şekilde görülmektedir.

Bugün Doğu Türkistan’da yaşayan 50 milyon civarındaki nüfusun etnik yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

– Uygurlar 34.000.000 
– Kazaklar 6.000.000
– Kırgızlar 1.0000000
– Özbekler 200.000
– Tatarlar 80.000
– Tacikler 80.000 
– Moğollar 100.000 
– Dunganlar (Çinli Müslümanlar) 500.000
– Çinli nüfus 11.000.000

Bu arada cerevan eden şu hadiseleri zikretmekte fayda vardır: 1758’de Doğu Türkistan’ı işgal eden Çinliler; 500 bin. 1877 deki işgalden sonra ise 600 bin Müslüman Türk’ü öldürmüşlerdir. Komünist Çin işgaline dayanamayan 70 bin Türk de Batı Türkistan’a göç etmiştir ki. bugün Kazakistan. Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşayan bu kardeşlerimizin sayılan 700 bin i geçmiş bulunmaktadır. XX. Asrın başlarında Çinli valilerin ve komünizmin yerleşme devri olan 1940’lann sonları ile 1950″li yılların başlarında 600 bin Türk katledilerek öldürülmüştür. Yine Komünist Çin baskısına dayanamayan. 1950’lerin başlarında Türkiye. Suudi Arabistan ve diğer ülkelere göç edenlerin sayısı da 750 bin’i geçmektedir. Bütün bu insanlar Doğu Türkistan’ın zikredilen nüfusuna dahil değildir.
 Bugün   nüfus artışları göz önüne alınacak  bir hesaplamayla Doğu  Türkistan  Türklerinin  nüfusu 45-50 milyonu geçtiği   bir gerçektir.İşgalci  Çin ne kadar uğraşırsa,uğraşsın Doğu  Türkistanın demografik yapısını ister  getirdiği  Çinli göçmenlerle değiştirmeye çalışsa da    Doğu  Türkistanın Kadim  bir Türk yurdu olduğu gerçeğini değiştiremez,kıyamete kadar  öyle kalacak Doğu Türkistan semalarında  Gökbayrağın  Özgürce dalgalanmasını asla engelleyemeyecektiR.

http://www.oncevatan.com.tr/dogu-turkistanin-demografik-yapisi–ve-cinin-gizledigi-gercekler-makale,32047.html

x

Check Also

İSVEÇLİ ÜNLÜ ŞARKICI ZARA’DAN ÇİN’E DOĞU TÜRKİSTAN TEPKİSİ!

İsveçli ünlü şarkıcı Zara Larsson, Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı politikalarına tepki olarak Çin menşeli teknoloji şirketi Huawei ile reklam anlaşmasını feshettiğini açıkladı. “ÇİN’İN HOŞ BİR ÜLKE OLMADIĞINI BİLİYORUZ” İsveç televizyonuna ...

DOĞU TÜRKİSTAN’DA 2000 ÇİNLİ EĞİTMEN İŞE ALINACAK

Milyonlarca Uygur Türkünün ceza kamplarında tutulduğu ve muazzam zihinsel ve fiziksel işkenceye maruz kaldıkları dünyada çapında büyük tartışmalara konu olurken, Doğu Türkistan’ın Aksu valiliği tarafından “2020 İstihdam Planı açıklandı. Çin ...

Birleşik Krallık’taki 44 milletvekili, Uygur Türklerine otomatik mülteci statüsü verilmesi çağrısında bulundu

Milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektupta Çin’in Uygur Türklerine karşı soykırım uyguladığına yönelik kanıtların olduğuna dikkat çekti. Birleşik Krallık’taki 44 milletvekili, İçişleri Bakanı Priti Patel’e Çin’in Uygur Türklerine “soykırım” uyguladığı yönünde ...

Doğu Türkistan depremle sarsıldı

Çin işgali altındaki Doğu Türkistan Bölgesi’nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, merkez üssü, Turfan kentine bağlı Toksun ilçesi olan depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Bölgedeki Urumçi, Korla ...

Çin’den İHH’nın Doğu Türkistan raporu hakkında açıklama

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından “Doğu Türkistan’da Toplama Kampları: Adım Adım Soykırım” raporu Çin’in tepkisini çekti. Çin, raporda yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunsa da somut herhangi ...

Doğu Türkistan Heyeti İçişleri bakanı ziyaret etti

7 Ağustos 2020 perşenbe günü, aralarında Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği başkanı Hidayet OĞUZHAN’in da bulunduğu uluslararası Doğu Türkistan teşkilatlar birliği üyelerinden teşkil edilen bir heyet Ankara’da İç işleri ...

Göç idaresi genel müdürlüğü ziyaret edildi

7 Ağustos 2020 perşenbe günü, aralarında Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği başkanı Hidayet OĞUZHAN’in da bulunduğu uluslararası Doğu Türkistan teşkilatlar birliği üyelerinden teşkil edilen bir heyet Ankaradaki Göç idaresi ...

Doğu Türkistan Urumçi Katliamı ile ilgili gerçekleşecek basın açıklaması ve resim sergisine davet

Doğu Türkistan Urumçi Katliamı ile ilgili gerçekleşecek basın açıklaması ve resim sergisine davetUrumçi Katliamını gerçekleştiren komünist Çin yönetimi, 2017 Nisan ayından buyan 5 milyon Müslüman Türkü esir kampında işkence altında ...

5 Temmuz 2009 Urumçi Katliamını Unutmadık

5 Temmuz Urumçi Katliamını tetikleyen Şauguan katliamı, 26 Haziran 2009 dönemin T.C. Cumhurbaşkanı Ürümçi’de ziyarette iken Çin’in Şauguan şehrinde 800 Uygur kız erkek işçilerin çalıştıkları fabrikanın işçi evleri, 4000 binden ...