Doğu Türkistan’ın Demografik Yapısı Ve Çinin Gizlediği Gerçekler

Doğu Türkistan’ın  nüfusla ilgili  Çin  İşgal kuvvetlerinin  verileri  çarpıtmalara dayanıp  bilimsel verilerden uzaktır.

Yücel TANAY 

YuOcel_Tanay


Doğu Türkistan’ın demografik yapısı hakkında Çin Sömürgeciliğinin açıkladığı  rakamlar  tutarsız  ve birbiriyle  çelişkilidir  Eğer  Çinin açıkladığı gibi Doğu Türkistan da 5-6 milyon civarında Türk olsaydı; kalabalık  Çin ordusu Doğu Türkistanlıları  ezer,soykırıma tutardı.Çin  işgal kuvvetlerinin Doğu Türkistan’daki milyonlarca askerine rağmen,Doğu Türkistan  Bağımsızlık  hareketini yok edememiştir demek ki ; Çin  sömürgeciliğinin  iddia  ettiği gibi  Doğu Türkistanın  nüfusu  5-6 milyon değil  çok yüksek rakamlardadır. Çinin  bunca katliamlarına rağmen, Çinliler’in 1947″de yaptığı ve “Central Asian Review”de 1957’de neşredilen eyalet sayımlarına göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 6,5 – 7 milyon civarında gösterilmiştir. Fakat, 1953’de Çinliler’in verdiği resmi bilgiye göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 3.640 000 olarak görülmektedir. Çin makamlarının Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusunu yan yarıya az göstermesinin iki sebebi olabilir; ya azınlık milletleri az göstermek suretiyle onların haklarını vermemek ve onların bir tehlike olmadığı mesajını vermek, yada nüfusun diğer yarısının Çinli olduğunu ima etmektir. Yine, batılılarca 1935’de neşredilen “China Year Book” ile Ruslarca 1929″da neşredilen “Novy Vostok” adlı istatistik kitaplarında Doğu Türkistan’ın nüfusu 4 ila 6 milyon arasında gösterilmiştir. Bu arada, 1934 ila 1944 yıllan arasındaki hükümet raporlarında ve Doğu Türkistan Eyalet Hükümeti bildirilerinde Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusunun 4.873.608 olarak verildiği görülmektedir.

 Tarafsız yabancı kaynakların verdiği bu rakamların Doğu Türkistan Türkleri’nin milli liderlerinden Mehmet Emin Buğra ile İsa Yusuf Alptekin’in ve Doğu Türkistanlı yazarların verdiği bilgileri oldukça yakın veriler olduğu görülmektedir. Her  iki  Doğu  Türkistanlı   lider  Doğu Türkistan’daki idarecilikleri zamanında ülke nüfusunun 8 ila 10 milyon civarında olduğunu ifade etmişlerdir. “Doğu Türkistan” adlı eserinde A. Karahoca ise, 1949’da Türk nüfusunun 8 milyon olduğunu zikreder ki, batılı kaynaklar da bunu doğrulamaktadır.

Bütün bu verilere ilaveten, 1930’lu yıllarda yerinde yaptığı ilmi araştırmalarla Doğu Türkistan Türkleri’nin uygarlık dünyasındaki şerefli yerini ortaya koyan İsveçli bilgin Sven Heden, 1930’da bölgedeki Türkler’in nüfusunu 6.400.000 olarak vermiştir. Bu da göstermektedir ki, bütün verilerin ortalaması olarak Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusu 1940’lı yıllarda 7 ila 8 milyon civarında gözükmektedir. Yine 1940’lı yılların ortalarında Çin’in nüfusu 450 milyon olarak verilmişti. Bugünkü Çin nüfusunun 1.200.000.000’a geldiği, yani 2 misli daha çoğaldığı göz önüne getirilirse, aynı hesapla Doğu Türkistan Türkleri’nin de iki misli artması ve bugünkü nüfuslarının 24 – 25 milyon civarında olması gerekmektedir. Son yıllarda Doğu Türkistan’dan gelen kardeşlerimizin verdiği bilgiler de bu rakamları teyid etmektedir. Bugün Doğu Türkistan’da yaşayan bu Türk nüfusuna. Stalin döneminde Sovyet mezaliminden kaçan Kazak. Kırgız. Özbek ve Tatar Türkleri nin nüfusu dahil değildir. Bunların nüfusu da 4 milyonu geçmektedir. Bu durumda Doğu Türkistan’da yaşayan Türkler’in nüfusu 28 milyonu bulmaktadır. Fakat, gelen bilgilere göre Doğu Türkistan’da 40 milyona yakın insanın yaşadığı bilinmektedir. Son yıllarda Çin yönetiminin, çeşitli bahanelerle, bilhassa kalifiye eleman, teknik ve askeri personel adı altında getirdiği ve hala da getirmeye devam ettiği insanların aileleri ile birlikte 10 milyonu geçtiği belirtilmektedir. Bu nüfus kaydırması ile Çin’in Doğu Türkistan Türkleri’ni asimile ve azınlıkta bırakma siyaseti takip ettiği acı bir şekilde görülmektedir.

Bugün Doğu Türkistan’da yaşayan 50 milyon civarındaki nüfusun etnik yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

– Uygurlar 34.000.000 
– Kazaklar 6.000.000
– Kırgızlar 1.0000000
– Özbekler 200.000
– Tatarlar 80.000
– Tacikler 80.000 
– Moğollar 100.000 
– Dunganlar (Çinli Müslümanlar) 500.000
– Çinli nüfus 11.000.000

Bu arada cerevan eden şu hadiseleri zikretmekte fayda vardır: 1758’de Doğu Türkistan’ı işgal eden Çinliler; 500 bin. 1877 deki işgalden sonra ise 600 bin Müslüman Türk’ü öldürmüşlerdir. Komünist Çin işgaline dayanamayan 70 bin Türk de Batı Türkistan’a göç etmiştir ki. bugün Kazakistan. Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşayan bu kardeşlerimizin sayılan 700 bin i geçmiş bulunmaktadır. XX. Asrın başlarında Çinli valilerin ve komünizmin yerleşme devri olan 1940’lann sonları ile 1950″li yılların başlarında 600 bin Türk katledilerek öldürülmüştür. Yine Komünist Çin baskısına dayanamayan. 1950’lerin başlarında Türkiye. Suudi Arabistan ve diğer ülkelere göç edenlerin sayısı da 750 bin’i geçmektedir. Bütün bu insanlar Doğu Türkistan’ın zikredilen nüfusuna dahil değildir.
 Bugün   nüfus artışları göz önüne alınacak  bir hesaplamayla Doğu  Türkistan  Türklerinin  nüfusu 45-50 milyonu geçtiği   bir gerçektir.İşgalci  Çin ne kadar uğraşırsa,uğraşsın Doğu  Türkistanın demografik yapısını ister  getirdiği  Çinli göçmenlerle değiştirmeye çalışsa da    Doğu  Türkistanın Kadim  bir Türk yurdu olduğu gerçeğini değiştiremez,kıyamete kadar  öyle kalacak Doğu Türkistan semalarında  Gökbayrağın  Özgürce dalgalanmasını asla engelleyemeyecektiR.

http://www.oncevatan.com.tr/dogu-turkistanin-demografik-yapisi–ve-cinin-gizledigi-gercekler-makale,32047.html

x

Check Also

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti’nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar ...

Urumçi katliamının 12. yıl döneminde Çin konsolosluğu önünde protesto yapıldı

5 Temmuz Urumçi Katliamının 12. Sene-i devriyesi münasebeti ile Bugün İstanbul’da Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinin öncülüğünde Diğer Doğu Türkistanlı kardeş STK’larının desteğiyle basın açıklaması ve miting düzendi. Mitinge 5-6 Bin civarında dava dostlari ve ...

Maarif Hareketi Ailesi Buluştu

Maarif Hareketi Ailesi Buluştu. Çin Virüsü pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra uzun zamandır bir araya gelemediğimiz Maarif Hareketi dava kardeşliği Maarif Ailesi Buluşması kapsamında bir araya toplandı. Google+

Çin izin vermezse Doğu Türkistan için farklı seçenekler var

İnsan hakları savunucuları ve Batılı diplomatlar, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin, Çin memnun olmasa bile, Uygurların Doğu Türkistan’daki gün geçtikçe kötüleşen durumuna ilişkin kendi bulgularını belgelendirmesi gerektiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle ...

Müslüman Uygur Türkleri Çinin sistematik baskıyla karşı karşıya

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GRBcP5BrffI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Çin'in Müslüman Uygurları, kendi hükümetlerinin sistematik baskısı ile karşı karşıya. Anavatanları olan Sincan eyaleti bir polis devletine dönüştürüldü - tahminen ...

Doğu Türkistanlı çocukların kimi kampta kimi Çinlilerin evinde

Bekir Şirin milligazete. com.tr Doğu Türkistanlı çocukların çilesi bitmek bilmiyor. Kimi asimilasyon kampında kimi Çinli bireylerin elinde bulunuyor Uluslararası Doğu Türkistan STK’ları Birliği’nin açıklamasına göre bir milyonu aşkın Doğu Türkistanlı çocuk, Çinlileştirme Çocuk kamplarında, tam ...

Esaret ve Zulmün gerçek yüzü Doğu Türkistan

Esaret ve Zulmün gerçek yüzü Doğu Türkistan Doğu Türkistan rumuz yayınevi Hidayet Oğuzhan Doğu Türkistan Kısa Özet Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilayetinde doğdu. Pakistan Lahore Uluslararası İslami Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku bölümünde  lisans eğitimini bitiren Oğuzhan, ...

Ankara Baroların, Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine yönelik basın açıklamasa

Ankara Baroların, Çin işgal altında bulunan Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine yönelik basın açıklamasa Google+

Akit TV’de Uygur Türkü annelerden yürekleri dağlayan yardım çığlığı!

Doğu Türkistan’da zulüm gören Uygur Türkü annler Akit TV canlı yayına katıldı. Çin zulmüne uğrayan Uygur Türkü anneler, çocuklarına kavuşmak için gözyaşlarıyla yardım istedi. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Akit TV’de gerçekleştirdiği ‘Doğu Türkistan Özel Yayını’na ...