Doğu Türkistan’ın Demografik Yapısı Ve Çinin Gizlediği Gerçekler

Doğu Türkistan’ın  nüfusla ilgili  Çin  İşgal kuvvetlerinin  verileri  çarpıtmalara dayanıp  bilimsel verilerden uzaktır.

Yücel TANAY 

YuOcel_Tanay


Doğu Türkistan’ın demografik yapısı hakkında Çin Sömürgeciliğinin açıkladığı  rakamlar  tutarsız  ve birbiriyle  çelişkilidir  Eğer  Çinin açıkladığı gibi Doğu Türkistan da 5-6 milyon civarında Türk olsaydı; kalabalık  Çin ordusu Doğu Türkistanlıları  ezer,soykırıma tutardı.Çin  işgal kuvvetlerinin Doğu Türkistan’daki milyonlarca askerine rağmen,Doğu Türkistan  Bağımsızlık  hareketini yok edememiştir demek ki ; Çin  sömürgeciliğinin  iddia  ettiği gibi  Doğu Türkistanın  nüfusu  5-6 milyon değil  çok yüksek rakamlardadır. Çinin  bunca katliamlarına rağmen, Çinliler’in 1947″de yaptığı ve “Central Asian Review”de 1957’de neşredilen eyalet sayımlarına göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 6,5 – 7 milyon civarında gösterilmiştir. Fakat, 1953’de Çinliler’in verdiği resmi bilgiye göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 3.640 000 olarak görülmektedir. Çin makamlarının Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusunu yan yarıya az göstermesinin iki sebebi olabilir; ya azınlık milletleri az göstermek suretiyle onların haklarını vermemek ve onların bir tehlike olmadığı mesajını vermek, yada nüfusun diğer yarısının Çinli olduğunu ima etmektir. Yine, batılılarca 1935’de neşredilen “China Year Book” ile Ruslarca 1929″da neşredilen “Novy Vostok” adlı istatistik kitaplarında Doğu Türkistan’ın nüfusu 4 ila 6 milyon arasında gösterilmiştir. Bu arada, 1934 ila 1944 yıllan arasındaki hükümet raporlarında ve Doğu Türkistan Eyalet Hükümeti bildirilerinde Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusunun 4.873.608 olarak verildiği görülmektedir.

 Tarafsız yabancı kaynakların verdiği bu rakamların Doğu Türkistan Türkleri’nin milli liderlerinden Mehmet Emin Buğra ile İsa Yusuf Alptekin’in ve Doğu Türkistanlı yazarların verdiği bilgileri oldukça yakın veriler olduğu görülmektedir. Her  iki  Doğu  Türkistanlı   lider  Doğu Türkistan’daki idarecilikleri zamanında ülke nüfusunun 8 ila 10 milyon civarında olduğunu ifade etmişlerdir. “Doğu Türkistan” adlı eserinde A. Karahoca ise, 1949’da Türk nüfusunun 8 milyon olduğunu zikreder ki, batılı kaynaklar da bunu doğrulamaktadır.

Bütün bu verilere ilaveten, 1930’lu yıllarda yerinde yaptığı ilmi araştırmalarla Doğu Türkistan Türkleri’nin uygarlık dünyasındaki şerefli yerini ortaya koyan İsveçli bilgin Sven Heden, 1930’da bölgedeki Türkler’in nüfusunu 6.400.000 olarak vermiştir. Bu da göstermektedir ki, bütün verilerin ortalaması olarak Doğu Türkistan Türkleri’nin nüfusu 1940’lı yıllarda 7 ila 8 milyon civarında gözükmektedir. Yine 1940’lı yılların ortalarında Çin’in nüfusu 450 milyon olarak verilmişti. Bugünkü Çin nüfusunun 1.200.000.000’a geldiği, yani 2 misli daha çoğaldığı göz önüne getirilirse, aynı hesapla Doğu Türkistan Türkleri’nin de iki misli artması ve bugünkü nüfuslarının 24 – 25 milyon civarında olması gerekmektedir. Son yıllarda Doğu Türkistan’dan gelen kardeşlerimizin verdiği bilgiler de bu rakamları teyid etmektedir. Bugün Doğu Türkistan’da yaşayan bu Türk nüfusuna. Stalin döneminde Sovyet mezaliminden kaçan Kazak. Kırgız. Özbek ve Tatar Türkleri nin nüfusu dahil değildir. Bunların nüfusu da 4 milyonu geçmektedir. Bu durumda Doğu Türkistan’da yaşayan Türkler’in nüfusu 28 milyonu bulmaktadır. Fakat, gelen bilgilere göre Doğu Türkistan’da 40 milyona yakın insanın yaşadığı bilinmektedir. Son yıllarda Çin yönetiminin, çeşitli bahanelerle, bilhassa kalifiye eleman, teknik ve askeri personel adı altında getirdiği ve hala da getirmeye devam ettiği insanların aileleri ile birlikte 10 milyonu geçtiği belirtilmektedir. Bu nüfus kaydırması ile Çin’in Doğu Türkistan Türkleri’ni asimile ve azınlıkta bırakma siyaseti takip ettiği acı bir şekilde görülmektedir.

Bugün Doğu Türkistan’da yaşayan 50 milyon civarındaki nüfusun etnik yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

– Uygurlar 34.000.000 
– Kazaklar 6.000.000
– Kırgızlar 1.0000000
– Özbekler 200.000
– Tatarlar 80.000
– Tacikler 80.000 
– Moğollar 100.000 
– Dunganlar (Çinli Müslümanlar) 500.000
– Çinli nüfus 11.000.000

Bu arada cerevan eden şu hadiseleri zikretmekte fayda vardır: 1758’de Doğu Türkistan’ı işgal eden Çinliler; 500 bin. 1877 deki işgalden sonra ise 600 bin Müslüman Türk’ü öldürmüşlerdir. Komünist Çin işgaline dayanamayan 70 bin Türk de Batı Türkistan’a göç etmiştir ki. bugün Kazakistan. Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşayan bu kardeşlerimizin sayılan 700 bin i geçmiş bulunmaktadır. XX. Asrın başlarında Çinli valilerin ve komünizmin yerleşme devri olan 1940’lann sonları ile 1950″li yılların başlarında 600 bin Türk katledilerek öldürülmüştür. Yine Komünist Çin baskısına dayanamayan. 1950’lerin başlarında Türkiye. Suudi Arabistan ve diğer ülkelere göç edenlerin sayısı da 750 bin’i geçmektedir. Bütün bu insanlar Doğu Türkistan’ın zikredilen nüfusuna dahil değildir.
 Bugün   nüfus artışları göz önüne alınacak  bir hesaplamayla Doğu  Türkistan  Türklerinin  nüfusu 45-50 milyonu geçtiği   bir gerçektir.İşgalci  Çin ne kadar uğraşırsa,uğraşsın Doğu  Türkistanın demografik yapısını ister  getirdiği  Çinli göçmenlerle değiştirmeye çalışsa da    Doğu  Türkistanın Kadim  bir Türk yurdu olduğu gerçeğini değiştiremez,kıyamete kadar  öyle kalacak Doğu Türkistan semalarında  Gökbayrağın  Özgürce dalgalanmasını asla engelleyemeyecektiR.

http://www.oncevatan.com.tr/dogu-turkistanin-demografik-yapisi–ve-cinin-gizledigi-gercekler-makale,32047.html

x

Check Also

23 NİSAN Çocuk bayramı ve Doğu Türkistanlı Çocuklar

Basın Bildirisi Bugün TBMM kurulmuş, Bağımsız ve Egemen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için en önemli adım atılmış gündür. Bugün çocukların kendi ana vatanında mutlu ve hür yaşamaları için bağışlanmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

İngiltere parlamentosu Çin zulmüne resmen ‘soykırım’ olarak kabul etti

İngiltere parlamentosu Çin zulmüne resmen ‘soykırım’ olarak kabul etti İngiltere parlamentosu 22 Nisan, perşembe günü oy birliğiyle Doğu Türkistan’da soykırım yapıldığını kabul etti ve açıklama yapıldı. İngiltere Milletvekillerinin oylama konuşmalarında 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının boykot ...

Türk Mahkemesi, Çin’in Abdulkadir Yapçan’ın iade talebini reddetti

Türk mahkemesi, Çin'in Abdukadir Yapcan'ın iade talebini reddetti Türk Adaleti Tecelli etti, Çin düzmece iftiralarla iadesini talep ettiği Doğu Türkistan davasının Yılmaz lideri ve kanaat önderi Abdulkadir YAPÇAN’in 8 Nisan 2021 tarihindeki duruşması hayırla sonuçlandı. ...

Yalanın Gölgesinde Soykırım: Doğu Türkistan konulu basın toplantısı gerçekleşti

Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri ve Çin yönetiminin propaganda faaliyetlerini cevap vermek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleşti. basın toplantısında, Çin’in 2 Nisan’da gösterime giren “The War in The Shadows” filmiyle, Doğu Türkistan üzerinde propaganda ve ...

Sistematik soykırımın başlangıcı: Barın Katliamı

Çin’in Doğu Türkistan’ın Barın kasabasında gerçekleştirdiği katliamın üzerinden 31 yıl geçti.Eyüp Sultan Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla 31 yıl önce yaşanan Barın Katliamı ile Doğu Türkistanlıların ortadan kaldırılması hedeflendi. Basın açıklamasını okuyan Uluslararası Doğu Türkistan Sivil ...

Barın Katliamın 31.yıl dönümünde Basın açıklaması

5 Nisan 1990 tarihinde Doğu Türkistan’ın kadim şehri Kaşgar’a bağlı Aktuğ yöresinin BARIN kasabasında İşgalci Çin Rejimi tarafından gerçekleştirilen Katliamı, Barın şehitlerini ve Barın Direnişini anmak ve Doğu Türkistan’da devam eden ve gün geçtikçe artan ...

STK’lardan Doğu Türkistan çağrısı: Şaka değil soykırım!

34 ülkeden 200’den fazla STK, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekti, toplama kamplarının kapatılması için çağrı yapıldı. Doğu Türkistan’da yaşanan zulümleri tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Doğu Türkistan Platformu, başta İstanbul olmak üzere tüm ...

Şaka değil Soykırım Doğu Türkistan basın açıklaması gerçekleşti

Bugün yanı 1 Nisan Cuma günü Beyazit meydanında İHH İnsani Yardım vakfının öncülüğünde Doğu Türkistan Platformu çatısı altında başta Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olmak üzere 200’ü aşkın STK’ların desteği ile 1 Nisan Şaka gününe ...

Şaka Değil soykırım Doğu Türkistan Basın bildirisi

Şaka Değil soykırım Doğu Türkistan Basın bildirisi