Dil temelli Türk istiklali

İstiklâlci büyük Türk hakanı Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır” (1930) sözünde bizim tam istiklalimizi içeren 3 temel unsur ve kavram var:

Prof. Dr. Nurullah Çetin1142
1– Ülkeyi korumak:
Bu, askerî ve ekonomik emperyalizme ve işgale karşı Türk milletinin kendi vatanını, yer altı ve yer üstü bütün zenginliklerini korumasıdır. Yani her türlü işgal ve sömürüye karşı vatanın, millî kaynakların ve millî ekonominin istiklali önemlidir. Ülkesi, vatanı, kan dolaşım sistemi olan yer altı ve yer üstü bütün kaynakları doğrudan ve dolaylı olarak işgal altında olan, sömürülen, yağmalanan, talan edilen bir millet, bağımsız sayılamaz. 
Biz destanî Millî Mücadeleyi bir ülke, bir vatan müdafaası olarak verdik. O zaman hem askerî hem de ekonomik anlamda Haçlı işgalcileri, ülkemizden kovduk yani ülkemizi koruduk. Ama bugün geldiğimiz noktada o zaman kovduğumuz İtilaf Devletlerinin bugünkü torunları olan Avrupa Birliği ve Amerika, ülkemizi NATO ve özel anlaşmalar kapsamında hem askerî üsleriyle hem de bütün ekonomik kaynak ve kurumlarımızı yabancı şirketlere devrederek ülkemizin dolaylı işgaline göz yumduk.
2– Yüksek istiklâli korumak:
Bu da siyasi manada Türk milletinin kendi vatanında, kendi devletinde, kendi milletinin bağımsız siyasi iradesini kendi idaresine hâkim kılması, dışarıdan gelebilecek her türlü siyasi emperyalizme ve baskıya karşı, bağımsız millî iradesini koruması ve bunu özgürce idaresine hâkim kılmasıdır.
Biz, Millî Mücadeleyi Haçlı devletlerin siyasetimiz, idaremiz, devletimiz üzerindeki manda ve himaye dayatmasına karşı verdik. “Ya istiklâl ya ölüm” dedik. Yani ya kendi vatanımızda kendi devletimizle tam bağımsız, şerefli bir millet olarak yaşarız, ya da ölürüz. Hiçbir şekilde üçüncü bir seçenek olan mandayı, siyasi esareti, gâvurun idaresi altında yaşamayı istemiyoruz, dedik.
Bugün geldiğimiz noktada ise Atatürk’ten sonra iş başına gelen hükûmetler, kendi elleriyle siyasi bağımsızlıklarını yok etmişler, Batılı devletlere ve odaklara teslim olmuşlar. Âdeta sömürge olmuş devletlerin idareleri gibi Amerika ve Avrupa Birliğinin siyasi talimatlarına, dayatmalarına ve emirlerine boyun eğmektedirler, manda ve himayeyi doğrudan olmasa da dolaylı olarak yaşamaktadırlar.    
3– Dili yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak:
Bu da kültürel istiklâli sağlamaktır. Dil, bir milletin varlığının, kimliğinin ve millî kültürünün temelidir. Millî kültür, bir milletin şahsiyetidir, şerefidir, özgürlüğüdür, varlığının belgesidir. Sanatı, edebiyatı, geleneği göreneği, âdetleri ve gündelik yaşantısından oluşan millî kültürün ifade aracı ise dildir. 
Kültür istiklâli, dil istiklâli ile mümkündür. Dil istiklâli de o dilin özgün yapısını, zenginliğini, derinliğini, güzelliğini, işlekliğini koruması, geliştirmesi ve yaymasıdır. Batı Türkistan Türklerinin Türkçeleri Rusçanın, Doğu Türkistan Türklerinin Türkçesi Çincenin, Güney Azerbaycan, Afganistan ve Tacikistan Türklerinin Türkçeleri Farsçanın, Suriye ve Irak Türklerinin Türkçesi Arapçanın, Türkiye Türklerinin Türkçesi de Fransızca ve İngilizcenin boyunduruğu altında olmuştur. 
O halde tam bağımsızlığımızın temeli olan dil bağımsızlığımız için bu yabancı dillerin, güzel dilimiz üzerindeki etkileri yok edilmelidir. Ancak o zaman bağımsızlığımızı koruyabiliriz.
x

Check Also

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti’nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar ...

Urumçi katliamının 12. yıl döneminde Çin konsolosluğu önünde protesto yapıldı

5 Temmuz Urumçi Katliamının 12. Sene-i devriyesi münasebeti ile Bugün İstanbul’da Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinin öncülüğünde Diğer Doğu Türkistanlı kardeş STK’larının desteğiyle basın açıklaması ve miting düzendi. Mitinge 5-6 Bin civarında dava dostlari ve ...

Maarif Hareketi Ailesi Buluştu

Maarif Hareketi Ailesi Buluştu. Çin Virüsü pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra uzun zamandır bir araya gelemediğimiz Maarif Hareketi dava kardeşliği Maarif Ailesi Buluşması kapsamında bir araya toplandı. Google+

Çin izin vermezse Doğu Türkistan için farklı seçenekler var

İnsan hakları savunucuları ve Batılı diplomatlar, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin, Çin memnun olmasa bile, Uygurların Doğu Türkistan’daki gün geçtikçe kötüleşen durumuna ilişkin kendi bulgularını belgelendirmesi gerektiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle ...

Müslüman Uygur Türkleri Çinin sistematik baskıyla karşı karşıya

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GRBcP5BrffI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Çin'in Müslüman Uygurları, kendi hükümetlerinin sistematik baskısı ile karşı karşıya. Anavatanları olan Sincan eyaleti bir polis devletine dönüştürüldü - tahminen ...

Doğu Türkistanlı çocukların kimi kampta kimi Çinlilerin evinde

Bekir Şirin milligazete. com.tr Doğu Türkistanlı çocukların çilesi bitmek bilmiyor. Kimi asimilasyon kampında kimi Çinli bireylerin elinde bulunuyor Uluslararası Doğu Türkistan STK’ları Birliği’nin açıklamasına göre bir milyonu aşkın Doğu Türkistanlı çocuk, Çinlileştirme Çocuk kamplarında, tam ...

Esaret ve Zulmün gerçek yüzü Doğu Türkistan

Esaret ve Zulmün gerçek yüzü Doğu Türkistan Doğu Türkistan rumuz yayınevi Hidayet Oğuzhan Doğu Türkistan Kısa Özet Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilayetinde doğdu. Pakistan Lahore Uluslararası İslami Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku bölümünde  lisans eğitimini bitiren Oğuzhan, ...

Ankara Baroların, Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine yönelik basın açıklamasa

Ankara Baroların, Çin işgal altında bulunan Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine yönelik basın açıklamasa Google+

Akit TV’de Uygur Türkü annelerden yürekleri dağlayan yardım çığlığı!

Doğu Türkistan’da zulüm gören Uygur Türkü annler Akit TV canlı yayına katıldı. Çin zulmüne uğrayan Uygur Türkü anneler, çocuklarına kavuşmak için gözyaşlarıyla yardım istedi. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Akit TV’de gerçekleştirdiği ‘Doğu Türkistan Özel Yayını’na ...