Doğu Türkistan’da neler oluyor?

MAP

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

saityilmaz

Uluslararası ilişkilerde güç ilişkilerinin en önemli kurallarından birisi; küresel büyük güçlerin, kendi aralarında yaptıkları pazarlıklarda bölgesel güçleri dikkate almamasıdır. Nitekim Suriye’deki bataklığa ABD’nin bölgesel çıkarlarının bir parçası olarak saplanan Türkiye, bugün ABD ve Rusya Federasyonu arasındaki görüşmelerin ve pazarlıkların dışında tutulmaktadır. ABD, Rusya Federasyonu, Çin, Avrupa Birliği ve Japonya’nın dâhil olduğu bu büyük güçler grubu, 11 Eylül 2001 sonrası aralarındaki güvenlik ilişkilerinin kuramsal çerçevesi olarak “terörle mücadelede işbirliği” kavramını uydurdular. El Kaide, stratejisini Ortadoğu coğrafyasından ABD’yi çıkarmak olarak değiştirdiği için hedef haline geldi ve uluslararası kamuoyuna küresel tehdit olarak lanse edildi. Bu çerçevede ABD, Afganistan ve Irak’ı vurdu ve Ortadoğu’da büyük dönüşüm için iç savaşları tetikleyip, arka plandan idare etmeye başladı. Rusya Federasyonu ve Çin gibi ülkelerin ABD müdahalelerine muhalefeti hep cılız ve göstermelik kaldı. Onlar da kendi içlerinde ve yakın bölgelerinde istedikleri uyguladıkları her türlü devlet terörünü “terörle mücadelede işbirliği” çerçevesinde meşru hale getirmekte, birbirlerinin acımasız yöntemlerine sessiz kalmaktadırlar. Peki, terörle mücadele işbirliğinin gerçek hedefi kimlerdir; bir yanda Ortadoğu’da ABD’nin insafına kalmış İslam dünyası, diğer yanda Avrasya coğrafyasında bağımsızlığı kazanmaya çalışan ancak Rusya Federasyonu ve Çin tarafından en acımasız yöntemlerle bastırılan işgal edilmiş Türk dünyası toprakları içindeki direniş hareketleri.
ABD dâhil tüm bu büyük güçlerin gelecekteki rekabet sahası olan Avrasya’daki ortak düşmanları bu coğrafyadaki en stratejik yer altı ve yerüstü zenginliklerinin üzerine yayılmış Türklerdir. Bu yüzden Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kurularak, Çin’in içindeki ve etrafındaki tehditlere karşı terörle mücadele diye bu ülkeler üzerinde güvenlik alanında işbirliği diye baskı mekanizması oluşturuldu. Böylece ŞİÖ çerçevesinde diğer üyelere baskı yaparak, Doğu Türkistan’dan kaçanları geri almak ve idam etmek mümkün olacaktı. Bu örgüt içinde Çin’in çok öne çıkması Rusya Federasyonu’nu rahatsız edince o da kendisinin lokomotifinde olduğu BRIC’i oluşturdu. Özetle ŞİÖ ve BRIC, Avrasya’daki Türkler konusunun Batı tarafından işlenmesinin ve onların Orta Asya’da canlanmasının önüne geçmek için kuruldu. Batı ile işbirliği Rusya Federasyonu ve Çin’e kendi içi ve etrafındaki çıkarlarına ABD’nin müdahil olmaması, yaptıkları gaddarlıklara göz yumulmaması anlamına geliyor. Örneğin Karabağ’da füze rampaları bulunan ve Ermenistan ile savunma anlaşması olan Rusya Federasyonu, on yıllardır Minsk Grubu ile Karabağ sorununun çözümünün önündeki tek engel olma tekelini sürdürüyor, Çeçenistan’da yaptığı vahşet görmezden geliniyor. Çin ise 1949 yılından beri Doğu Türkistan’da devam eden katliamlarında oldukça yol aldı. Ne Türk halkı ne de uluslararası kamuoyu burada devam eden çatışmalar ve yapılan vahim insan hakları ihlalleri hakkında en ufak bir haber yer almıyor.

Bizim Doğu Türkistan dediğimiz yer, Çin tarafından propaganda amaçlı olarak Sincar-Uygur Otonom Bölgesi denen ve Çin’in kuzey batısında yer alan geniş bir bölgedir. Batı Türkistan’ı Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan toprakları oluşturuyor. 1928 yılında Türk adını silmek için Ruslar, Türkistan yerine “Orta Asya” kavramını uydurdular. Tarihsel olarak Türklere ait bu topraklarda modern Doğu Türkistan devleti 1933’de kuruldu ancak 1937’de tamamen ortadan kaldırıldı. İkinci Dünya Savaşı döneminde, Rusya’dan silah yardımı alan Uygur Türkleri, 1944 yılında Çin’e savaş ilan edip, Cumhuriyet rejimi kurdular. Ancak, Çin komünist olunca Rusya Federasyonu’nun Çin politikası değişti. 1949’da Çin-Rus Anlaşması üzerine Doğu Türkistan Devlet Başkanı ve 37 kişilik heyet görüşmeler yapmak üzere Moskova’ya çağrıldı. Heyetin tamamında yer alan kişilerin boyun ve belleri kırılarak öldürüldükten sonra bindirildikleri uçak havada patlatılıp, uçak kazası süsü verildi. Aynı yıl Doğu Türkistan’ı işgal eden Çin, o zamandan beri 15 milyon bebek-çocuk ile 2.5 milyon yetişkin Türkü yok etti. 1964’den itibaren sistematik bir şekilde Doğu Türkistan Ordusunu lağvedip, kültürel devrimle asimilasyon uyguladı.
Hemen hemen yarısı Çin içine zorla göç ettirilen Uygurlar, Osman Batur gibi komutanlarla savaşa devam ettiler. 1952 yılında Osman Batur’u yakalayan Çin ordusu parçalara ayırarak öldürdü. Çin, 1953’de BM’ye daimi üye olabilmek için, Batının baskısı üzerine Doğu Türkistan için otonom kavramını kabul etti. 1950’lerden beri pek çok Uygur başka ülkelere göç etti. Bugün Doğu Türkistan’da 38 milyon Türk varken, Çin içinde göç ettirilen miktar ise 35 milyondur. Dünya üzerindeki mevcutları 80 milyona yakın olan Doğu Türkistan Türkünün ülkelere göre dağılımı yaklaşık olarak şu şekildedir; Türkiye’de 1 milyona yakın (resmi 200 bin), Almanya’da 200 binin üzerinde, Amerika’da 50 bin, Kanada’da 30 bin, S. Arabistan ‘da 8-10 bin. Sadece Doğu Türkistan’da değil Türkiye’de bile Doğu Türkistan bayrağı kullanmak hala yasaktır. Çin’de her Türkistanlı adam başına bir raportör konacak şekilde sıkı kontrol edilmektedir. Çinliler Doğu Türkistan üzerinde pek çok oyun oynamaya devam ediyor. Sincan-Uygur Özerk Bölgesi kavramını kabullendirmek için, Çin ile sıkı bağları olan Rabia Kader’in başında olduğu Dünya Uygur Kurultayı Çin tarafından örtülü şekilde kurduruldu. 2004 yılında kurulan Washington’daki sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti ise Washington’da ve BM tarafından tanınıyor. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti başında Enver Yusuf Turani var.
Ülkemizde de bazı Doğu Türkistan vakıf ve dernekleri olmakla birlikte, bunlardan Türk yöneticiler hep uzak durdu. Türk hükümetleri Tansu Çiller’in kısa dönemi hariç Doğu Türkistan’a hiç yardım etmedi. Türkiye’de sosyal demokrat geçinenler Türk dünyasına hep uzak durdular. Liberaller ekonomi uğruna Türk kardeşlerimizi görmezden geldiler. Türkçülüğe tepki özellikle ANAP dönemi ile başladı. 1980’de Çin büyümeye başlayınca PKK’yı desteklemeye başlamasın diye Özal döneminde Çin ile gizli mutabakat yapıldı. İslamcılar zaten Arap dünyasına odaklı oldular. Milliyetçilerin içinde ise gittikçe azalan miktarda Türk dünyasına sahip çıkılıyor. Yurt dışına giden büyükelçilere Çin ile ilişkileri bozacak bir şey yapmamaları için sıkı sıkı talimat verilmektedir. Türk yöneticilerinin basiretsizliği yanında, ekonomi ile ilgili öne çıkan daha çok kişisel çıkarlar ve mezhep politikaları bu insanların on yıllardır Çin ve Rusya’nın acımasız politikaları karşısında çektikleri acıları devam etmesine neden oluyor. Kısa bir ufuk turu yapalım;

– Irak kuzeyinde birkaç şirket para kazanacak diye sadece Kürt devletinin kurulmasına göz yumulmadı, Irak Türkmenleri de Barzani’nin insafına bırakıldı. Savunmasız ve sahipsiz Irak Türkmenleri Kürtleştirme politikaları içinde her geçen gün daha çok asimile olmaktadırlar.

– Suriye’nin kaça bölüneceği belli değil ama Suriye (Burçak) Türklerinden bahseden kimse yok. Başbakan’ın acaba Suriye Türkleri ile ilgili bir planı olduğunu düşünen biri var mı?

– Karadeniz’in etrafındaki Kırım Türkleri ve Çeçen kardeşlerimiz on yıllardır acımasız Rus saldırıları altında yok edilmektedir. Rusya ile yapılan anlaşma ile İstanbul’un göbeğinde güpegündüz katledilen Çeçen liderlerin durumuna hep kayıtsız kaldık.

– Abhazları, Gürcistan politikamız nedeni ile Rusların kucağına attık. Rusya korkusu nedeni ile Dağıstan’da olan bitenlere de sırtımızı döndük. Hâlbuki Rusya haritası bir gün Dağıstan’dan yırtılacak.

– Rusların en büyük korkuları olan Tatarlar ise gittikçe daha fazla Türklük bilincine ulaştılar. Sinema günleri ve Tatar günleri gibi kültürel etkinlikler düzenleyerek yurt dışındaki Tatarları da Tataristan’da bir araya getiriyorlar.

Doğu Türkistan’da direnişçiler tarafından Çin esaretinden kurtulmak için yeni bir ordu kuruldu. Doğu Türkistan İslam Ordusu, Çin Ordusu ile son iki yıldır çetin bir savaş içindedir. Çatışmalar bugünlerde Doğu Türkistan’ın Kaşgar ve Hotam şehirlerinde yoğunlaştı. Daha çok gerilla savaşı şeklindeki çatışmalarda son üç ayda 1000’in üzerinde Çin askeri öldürüldü. Bugün Doğu Türkistanlı savaşçılardan bir grup El Nusra içinde var ana hedeflerinde Esat yok. PYD ile savaşan Türkistanlılar iki hafta içinde 185 PKK’lıyı öldürdü. Malezya’dan Türkiye’ye gelmek isteyen 150 Türkistanlı aile kabul edilmedi. Hâlbuki güney sınırımızda 600 bin Suriyeli besliyoruz. Bunların çoğu tehcir yolu ile Suriye’ye giden Ermenilerin çocukları ve Ermeni Kilisesi tarafından kaydediyorlar. Türkiye, eski Doğu Türkistan hükümeti üyelerini de kabul etmiyor. Son bir aydır PYD ile çoğu gizli en az on defa görüşen Başbakan Erdoğan, yardım bekleyen Doğu Türkistanlıları ise yok sayıyor. Avrasya coğrafyasında direnen Türk kardeşlerimizin tek ihtiyacı biraz yardım. Bu destek olsa çok kısa sürede yüzyılların boyunduruğundan kurtulabilirler. Bunun için Türkiye’nin Türk dünyasını gözeten bir vizyon kadar, kamuoyunun bilinçlenmesine ve bu yardımın kurumsal hale getirilmesine ihtiyaç var. Unutmayın, Türkiye’nin sorumluluğu sadece Doğu Türkistanlılara değil, 260 milyonluk tüm Türk dünyasınadır. Bin yıllardır, acılara dayanarak kimliklerini koruyan bu kardeşlerimizi yok saymayalım.

Doç.Dr.Sait YILMAZ
@DocDrSaitYilmaz
ulusalkanal.com.tr

x

Check Also

İngiltere Doğu Türkistan’a zulüm yapan Çin’e karşı harekete geçti

Soykırımcı Faşist Çin’in İngiltere baş elçisi Zheng Zeguang’in birleşik krallık parlamentosuna girmesinin yasaklanması için sunulan teklif kararı oy birliği ile kabul edildi. İngiltere’de Çin büyükelçisinin parlamentodaki bir etkinliğe katılması, sene başında Doğu Türkistan’daki insan hakları ...

Alman Şirketleri Hakkında “Uygur İş Gücünden Yararlandıkları” Şüphesiyle Suç Duyurusu

Almanya’da savcılardan, Çin’de Uygurların zorla çalıştırılmasından “kazanç sağlamakla” suçlanan Alman şirketleri hakkında soruşturma açmaları talep edildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi’nden (ECCHR) yapılan açıklamada, tekstil ve perakende alanında faaliyet gösteren ...

Çin’in Doğu Türkistan çıkmazı

Hakan Çalışır Bir süre önce Çin’in Hegemon mücadelesinde ABD’ye alternatif olabilir mi sorusuna gerekçeleriyle olumsuz yanıtını vermiştim. Bugün de o argümanlarımı daha da genişletmek istiyorum. Hegemon potansiyeli taşıyan bir devlet her şeyden önce kendi içindeki ...

Doğu Türkistan’daki Çin toplama kamplarında işlenen tecavüzü anlatmakta zorlandı

Doğu Türkistan’daki Çin toplama kamplarında işlenen tecavüzü anlatmakta zorlandı Çin’in sistematik baskı ve asimilasyon araçlarından olan toplama kamplarından kurtulan kadınlardan birisi olan Kalbinur Sıddık, toplama kamplarında geçirdiği vahşet günlerini anlattı. Çin’in baskı ve ceza kamplarından ...

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Doğu Türkistanlı acil yardım ekibe teşekkür etti

Antalya’nın Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş’ta çıkan yangın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk halkına destek olmak için afet bölgesine gelen 36 kişilik Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği heyetiyle de bir araya ...

Doğu Türkistanlılar, Antalya’da yangınla mücadeleye destek oluyor

İstanbul’dan yola çıkan Doğu Türkistanlılar, orman yangınlarının etkili olduğu Antalya’nın Manavgat ilçesine ulaştı. Yaşanan orman yangınlarına destek olmak için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinden bir heyetin bölgeye gideceği belirtilmişti. Bölgede Kızılay ekiplerinin koordinasyonuyla yardım kolilerinin ...

Doğu Türkistanlılar, yangın bölgelerine destek olmak için yola çıktı

Doğu Türkistanlılar, Türkiye’nin orman yangınıyla mücadelesine sessiz kalmadı. Yaşanan orman yangınlarına destek olmak için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinden bir heyet, Antalya’nın Manavgat ilçesine doğru yola çıktı. Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar, yaşanan orman yangınlarına karşı ...

Doğu Türkistan’ın kalbi İstanbulda attı

Doğu Türkistan’ın kalbi İstanbulda attı. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği öncülüğünde ve kardeş STK’larımız ile birlikte İstanbul’da büyük Kurban Bayramı Buluşması düzenlendi. Acı, hasret ve ıstıraba rağmen kurban Bayramı buluşmasında istiklale olan inancımızı, azmimizi, birliğimizi ...

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti’nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar ...