Başkan İlyaz Saka: Doğu Türkistan Halkı Kendi Kaderini Kendi Belirleme Hakkına Erişecektir

Ilyaz-saka Başkan İlyaz Saka: Doğu Türkistan Halkı Kendi Kaderini Kendi Belirleme Hakkına ErişecektirZeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı İlyaz Saka: Doğu TürkistanHalkı Kendi Kaderini Kendi Belirleme Hakkına Erişecektir

İlyaz Saka zulmün hiçbir zaman ebediyyen devam etmeyeceğini, birgün kesinlikle her milletin kendi kaderini kendi belirleme hakkına sahip olacağını, Doğu Türkistan halkının da kendi kaderini kendi belirleme hakkına erişeceğini bildirdi.

RFA/Arslan-İlyaz Saka Doğu Türkistan ile ilgili olarak yapılan malum bir toplantıda konuşurken. (yeri ve zamanı net değil)

Biz İstanbul şehrine bağlı Zeytinburnu İlçesinin Belediye başkan yardımcısı İlyaz Saka ile Doğu Türkistan Meselesi hakkında bir görüşme yaptık. İlyaz Saka, Doğu Türkistan meselesi hakkında sorduğumuz sorulara ayrıntılı olarak cevap verdi.

Soru: Sayın İlyaz Saka Beyefendi: Siz bir Doğu Türkistanlı ve de bir Belediye aşkan yardımcısı olma sıfatınızla  Dğu Türkistan meselesi için ne tür çalışmalar yürürtülüyor? Bundan sonra ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?

Cevap: Doğu Türkistan meselelsi herşeyden önce bir nsanlık meselesidir. Bu mesele sadece Doğu Türkistanlıların yada siyasi cihetten diğer bir belirli devletin meselesi değil Doğu Türkistan meselelsi bir insanlık meselesidir. Çünkü her millet kendi kaderini kendi belirleme hakkına sahiptir. Bu mesele Doğu Türkistan hürriyetine kavuşana kadar insanlığın vazifesi olarak devam edecektir. Ben öncelikle bir devlet memuru olduğum için kendi vazifemi yerli-yerinde yapmaya hatta daha fazlasını yapmaya çalışırım. Çünkü burada insanlar bana ilgi ve gıpta ile bakarlar. Ben burada vazifemi daha iyi yapmaya çalışıyorum. Elbette ki Doğu Türkistan meselesi için imkan olduğu kadar, elimizden geldiğince bir şeyler yapmak için, gerekli adımları atmaya, bu mesele hakkında kardeşlerimizle istişare etme, fikir alış-verişinde bulunma ve bu konuda faaliyet gösteren kardeşlerimize maddi-manevi yönden yardım etmeye çalışa gelmekeyim.

Soru: Ürümçi katliamının ortaya çıkmasına kim sebep oldu diye bakıyorsunuz?

Cevap: Öncelikle olayı net olarak incelemek gerekir. O topraklar Doğu Türkistanlıların topraklarıdır. Günümüzden misal vermek gerekirse belirsiz bir devletin insanları diğer insanların topraklarına iderek, oradaki insanları öldürseler o olayın vuku bulmasına oradaki yerli halkın sebep olmuş olduğunu söylemek mantığa uygun olur mu? Elbette ki uygun değil. Meseleye böyle bakmak gerekir. Oraya dışardan gelmiş olanlara niye geldin diye sormak gerek. Oranın milli kültür yapısını, nüfus yapısını neden değiştirdin diye sormak gerek. Niçin oradaki insanlar işsiz kalıyor? Niçin ekonomik imkanlara sınırlama getiriliyor? Niçin zorluklarla karşılaşıyorlar? Bunları sormak gerek. Doğu Türkistanlıların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmelerine izin vermek gerekir. Kendi kaderini kendi tayin etme yanlızca Doğu Türkistanlılar için değil, dünyadaki bütün milletler için gereklidir. Gerek Ugur olsun, gerek Çinli olsun, gerekse de Japon yada Amerikalı olsun kendi vatanında kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olması gerekir. Meseleye bu noktadan baktığımızda Doğu Türkistan halkı haksızlığa uğradı. Doğu Türkistan halkı katledildi. Eğer Doğu Türkistan’da yabancı insanlar gelmemiş olsalar idi, her millet kendi kaderini kendisi tayin etmiş olsa idi hiçbir yerde katliam ve soykırımlar meydana gelmeyecekti. Dünyada hiç kimse haksızlığa uğramayacaktı.

Soru: 5 Temmuz Ürümçi olayından sonra Çinliler Doğu Türkistan’a çokça yatırım yaptıklarını ve kalkındırmaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Sizce Çin dairelerinin Doğu Türkistan’a yatırım yapması ve kalkınmanın Uygurlara bir yararı olurmu?

Cevap:Bu Emperyalist güçlerin bir yalanıdır. Dünyanın her yerinde emperyalist güçler bir yeri sömürmek için öyle yalanları ortaya atarlar. Yatırım yapmak, kalkındırmak, modernleştirmek gibi boş sloganlar her yerde bağırılan yalan söylemlerdir. Hiç kimse ona inanmaz. Yatırım yapmak ve kalkındırmak  adı altında insanları bir yerden başka bir yere göç etmeye mecbur etmek, milli kültürü yok etmek, katliama yol açan hadiselerin meydana gelmesine zorlamak olur. İnsanlar iyi yiyip-içmekten daha fazla özür yaşamaktan sevinç duyarlar. Çünkü insanlar için yeme-içmeden daha fazla özgürlük değerli sayılır. Onun için insanlara özgürlük vermek gerekir. İnsanlar fiziksel ve ruhsal cihetten özgür olmaları gerekir. Özgürce konuşma, özgür fikir beyan etme hakkının olması gerekir. Her millet kendi milli örf- adet ve kültürü ile birlikte çağdaş dünya ile yaşama özgürlüğüne sahip olması gerekir. Çin’in bu kalkınma ve yatırım yapma sloganları, işe yerleştirme, geçimi iyileştirme gibi boş sloganlarla insanları Doğu Türkistan’da içeri bölgelere göç etmeye zorlamak ve onların yerine içeriden Çinlileri naklederek yerleştirme politikasını nasıl kalkınma diye nitelendirebiliriz? Çin’in kalkınması bumu? Bunu nasıl anlatacak? Mesele sadece yemek, iyi yaşamak olsa idi, dünyanın belli devletleri var insanlar oralara gitmiş olurlardı. Fakat burada vatan, millet denilen bir düşünce var. Buna göz yumarak yaşamak mümkün değildir. Fakat hiçbir zaman şunu unutmamak gerekir ki, zulüm asla devam etmez. Bir gün kesinlikle her millet kendi kaderini kendisi tayin etme hakkına sahip olacaktır. Böylece  Doğu Türkistan halkı da kendi kaderini kendisi tayin etme hakkına kavuşacak ve Doğu Türkistan hür olacaktır.Ben bunu gözlerimle göreceğime inanıyorum.

Soru: Doğu Türkistan konusunda başkaca ilave etmek istediğiniz sözleriniz varmı?

Herbir Doğu Türkistanlı kendisinin Doğu Türkistanlı olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerekir ve her zaman Doğu Türkistan’da yaşamakta olan kardeşlerini hiç unutmaması gereken bir sorumluluğu vardır. Herhagi bir Doğu Türkistanlının işlediği herhangi bir hatalı hareket Doğu Türkistan davası için zarar getirir. Herhangi bir doğru hareket oradaki Doğu Türkistanlılara yarar getirecektir. Bunu her zaman hissederek yaşamak gerekir. Biz dünyanın birçok yerlerinde bazı yararlı şeraitleri görürken, bu sadece oradaki insanların ve bizim Doğu Türkistanlı olduğumuzun yararı sebebiyle kolaylık şeraitleri ile karşılaşmakta olduğumuzu unutmamamız gerekir. Rızkımızda bir bolluk olur ise bunun muhacir olmamızla ilgisi vardır. Biz para-mal için değil, dinimiz ve dilimizle yaşamayı böylece de Allah rızasını maksat edinerek hicret ettik. Allah din ve dil için hicret eden insanlara gittikleri yerlerde kesinlikle bolluk verir. Onun için bunun kıymetini bilmek gerekir. Bu bolluk ve özgürlüğün asıl kaynağı anavatandan ayrılmış olduğumuz içindir. Onun için bunu hiçbir zaman unutmamamız ve yapmakta olduğumuz çalışmaları en iyi şekilde yapmaya çalışmamız gerekir.

            İlyaz Saka’nın Kısa Biyografisi

            İlyaz Saka 1962 yılında Türkiye’nin Manisa şehrine bağlı Salihli nahiyesinde Kazak bir ailede dünyaya geldi. Onun Anne-babası 1952 yılında Doğu Türkistan’dan Türiye’ye hicret eden Kazak Türklerinden olup, onlar 1967 yılından beri Zeytinburnunda yaşıyorlar.İlyaz Saka İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra birkaç içtimai cemiyetlerin başkanı olarak görev yapmış ve 1999 yılından 2004 yılına kadar Zeytinburnu Baladiye Başkan Yardımcısı oarak görev yapmıştır. Daha sonra Belediye Başkanı sekreteri olarak görev yaptı. 2009 yılından şimdiye kadar Zeytinburnu İlçe Belediyesi Başkan yardımcısı olarak görev yapa gelmektedir. O bir taraftan hükümet görevi ile meşgul olurken diğer tarafta da  Doğu Türkistan meselesi ile yakından ilgilene gelmekte ve Doğu Türkistan meselesi için hizmet etmeye çalışan şahsiyetlerden biri sayılmaktadır.

RFA-Arslan

x

Check Also

Doğu Türkistan’da devam eden soykırım hakkında açıklama

Çin, soykırım suçlarını artık gizleyemez

Doğu Türkistanlılar Çin dışişleri bakanının Ankara ziyaretini protesto etti.

25 Mart perşembe günü Çin dışişleri bakanı Vang Yi’in Ankara ziyaretini tepki gösteren binlerce Doğu Türkistanlılar İstanbul Beyazıt meydanında protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar birligi öncülüğünde düzenlenen protesto ve Basın toplantısında protestocular, Zalim Çin ...

Doğu Türkistan’da devam eden soykırım basın açıklaması gerçekleşti

Doğu Türkistan’da, işgalci Çin yönetimi tarafından açık ve net bir şekilde soykırım yapılmaktadır. Çin, soykırım suçlarını artık gizleyemez.

Basın açıklamasına davet

Doğu Türkistan Basın Açıklamasına Davet

Doğu Türkistan Basın açıklamasına davet

Doğu Türkistan’da Soykırım devam ediyor Çin Dışişleri Bakanı Wang Yİ’nin Türkiye Ziyaretine karşı Ankara’da protesto ve basın açıklaması yapılacaktır. Tarih: 25 Mart Perşembe Saat: 11:00 Yer: Ankara Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Google+

Doğu Türkistan’daki soykırıma Apple da sessiz kalmadı! O firmayla sözleşme feshedildi

Apple, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin Çin tarafından zorla çalıştırılmasına kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü şirketten Çin’e Doğu Türkistan boykotu geldi. Apple’ın kendisine kamera ve parça sağlayan Ofilm Group şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdığı ifade edildi. Sözleşmenin feshine, Çin’in ...

Avrupa Birliği’nden Çin’e Doğu Türkistan Yaptırımları Kararı

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesi, Katil Çin’in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri için 1989’dan bu yana ilk yaptırım kararı aldı. Reuters’e konuşan 2 AB diplomatı, 27 üye ülkenin büyükelçilerinin, ...

Doğu Türkistan’da kadın olmak konulu Protesto ve Basın açıklaması gerçekleşti

8 mart Dünya Kadınlar günü dolaysıyla İstanbul Tarabiye’deki Çin konsolosluğuna yakın sahilde , Doğu Türkistan’da kadın olmak konulu Protesto ve Basın açıklaması gerçekleşti. Doğu Türkistandaki işkence, tecavüz ve infaza maruz kalan Hanım kızlarımızın sesini duyurmak ...

Doğu Türkistanda Soykırım yapılıyor

Doğu Türkistan’da Soykırım yapılıyor Google+