Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği hakkında

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği hakkında

   Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Yurt içi ve yurt dışında eğitimini tamamlamış, dinini ve milletini seven, bütün külfetlere rağmen milletine hizmet etmeyi şeref bilen geçler tarafından kuruldu. Bu gençler yıllarca komünist Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlıların maddî ve manevî acısına merhem olmak isteyen gençlerdi. Önce yapılacak hizmetin halkın kaybetmekte olduğu kimliğini tekrar kazandırmak olduğuna karar verdi. Onun için ilim ve irfan yolunda hizmet etmeyi şiar edinerek derneğin adını “Maarif” yani ilim ve irfan yuvası koydular. Komünist Çin rejimi masum Doğu Türkistan halkını acımasızlarca sinsi yok etmeye çalışıyor, halkın bir birlerine olan güven ortamını tamamen ortadan kaldırmıştı, dayanışma ruhunu bitirmişti. Birlikten güç doğar dediler, Doğu Türkistanlıların arasındaki güveni yeniden ihya etmek ve dayanışma ruhu oluşturmak maksadıyla derneğin adına “Dayanışma”yı ekledir. Böylece Doğu Türkistan halkının kurtuluşu için bir umut ışığı doğdu ve “Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği” kuruldu.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği 2006 senesinden beri amaç doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

 Misyonu

Yeryüzünde hakkın ve adaletin hâkim olması, Doğu Türkistanlıların maruz kaldığı her türlü haksızlıkların önlenmesi için kardeşlik bilinci oluşturmak, ortak akıl ve istişare içinde hareket etmek, dünyanın her yerindeki Doğu Türkistanlıların dini ve milli kimlik bilincini geliştirmek, kazandırmak, gelecek Doğu Türkistanlı neslin daha eğitimli, daha şuurlu dava adamı olmasına özen göstermek, nerede olursa olsun, muhtaç ve mazlum tüm insanların özellikle Doğu Türkistanlıların eğitim ve kültürel yönden gelişmesine yardımcı olarak onurlu bir yaşam sunmaktır.

 Vizyonu

            * Senelerce esaretin Doğu Türkistan halkı üzerinde bıraktığı, bir ara araya gelemezlik, bir birlerine güvenemezlik hastalıklarını ortadan kaldırmak için, birlik ve kardeşlik bilinci oluşturmak.

            * Türkiye’de ve Tüm dünyada Doğu Türkistanlı kuruluşlarla yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliği sağlayıp ortak bilinç oluşturmak.

            * Gelecek neslin daha eğitimli ve daha da dini ve milli şuurlu yetişmesi için etkin hizmet vermek ve ortam yaratmak.

            * 35 Milyon Müslüman Doğu Türkistan halkını muhatap alan ve halkın arzu istekleri doğrultusunda Doğu Türkistan davası için kapsayıcı çözüm öğretmek.

            * Doğruluk ve Projeler çerçevesinde kalıcı çözümler üretmek ve bu doğrultuda hareket etmek.

            * Doğu Türkistanlıların maddi ve manevi yoksulluğun giderilmesine katkı sağlamak.

 Derneğimizin Üye Olduğu Kurumlar:

 –          Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı – TGTV

–          İslam Dünyası Sivil Toplum Birliği – İDSB

DERNEĞİMİZİN FAALİYETLERİ

 Eğitim ve Öğretim Faaliyetler

Derneğimizin başlıca ana gayesi, dinine bağlı, milletini ve vatanını seven bir kitle oluşturmak ve bu doğrultuda nesiller yetiştirmektir.

 Anaokulu Dersleri:

Derneğimiz, Doğu Türkistanlıların yoğun olarak yaşadığı İstanbul’un Zeytinburnu, Sefaköy ve Koca Mustafa Paşa bölgelerinde Dernek üyelerin çocukları başta olmak üzere, Doğu Türkistanlı 4 – 6 yaş arası çocuklara haftada 5 gün saat 09.00 – 15.00 saatleri arasında Uygur Türkçesi, Kur’an Kerim, Ahlak ve temel davranış kuralları dersi vermekte, İstanbul’un tarihi yerleri gezdirilmektedir.

İlk, Ortaokul ve Lise Takviye Dersleri:

Dernek üyelerinin çocukları başta olmak üzere, Doğu Türkistanlı İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine hafta sonu ve tatillerde okul takviye dersleri, yanı sıra Uygur Türkçesi, Kur’an Kerim ve Ahlak dersleri verilmekte, İstanbul’un tarihi yerleri ve kütüphaneler gezdirilmektedir.

 Üniversite Öğrencilerine Destek

Derneğimiz, Türkiye başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde eğitim gören Doğu Türkistanlı öğrencilerin seviyesini yükseltmek,  dini ve milli duygulara sahip şuurlu dava adamı olarak yetişmeleri için özen göstermekte, maddî ve manevî yardımda bulunmakta (Burs, kitap ve eğitim kurumlarına yerleştirme hususunda yardımda bulunmak) ve onların Doğu Türkistan’a geri dönmeleri sağlanmaktadır.

 Medya ve Yayın Faaliyetler

Maarif ve marifeti, ilim ve irfanı kendine şiar edinen Derneğimiz,  tüm Doğu Türkistanlılara ulaşarak halkımıza kendi değerlerini öğretmek, her alanda halımızın gelişmelerini sağlamak maksadıyla çeşitli iletişim ve yayın araçlarını kullanmaktadır.

 İnternet: Dernek faaliyetlerini halkımız ve kamuoyuyla paylaşmak, halkımızı hayra ve iyiliğe davet etmek, halkımız ve kamuoyunun Doğu Türkistan konusunda sağlıklı bilgi almasını sağlamak maksadıyla, Derneğimiz www.maarip.org internet adresinden Türkçe, Uygurca, Arapça ve İngilizce dillerinde bilgi paylaşımı yapmaktadır.

 TV, Radyo ve Görsel Yayın: Derneğimiz, ana gayesi olan kendi dini v milli değerlerimize sahip çıkmak ve onu en sağlıklı bir şekilde halkımıza ulaştırmak maksadıyla, www.istiqlaltv.com internet sitesi aracılığı ile 24 saat TV hizmeti vermektedir. Uygur Türkçesiyle hizmet sunan TV günde 5 saat yeni program olmak üzere 36 çeşit program yayını sunmaktadır. Yanı sıra belgesel, çizgi film ve birçok görüsel ve ses programlarını kendileri hazırlamakta ya da çeşitli dillerden tercüme yapılarak Uygur Türkçesiyle seslendirmektedir CD ve DVD ve MP3 olarak halka dağıtılmaktadır.

 Araştırma ve Tercüme Faaliyetleri

Derneğimiz çatısı altında kurulan Araştırma ve Tercüme grubu, Türk ve İslam milletinin ayrılmaz bir parçası olan Doğu Türkistan’ın Tarihi, Kültürü, Eğitimi, Güncel gelişmeler ve benzeri konularda araştırma yapmaktadır. Doğu Türkistanlıların haklı mücadelesinin hedefe ulaşması için doğru yön gösterecek yol haritası sunmakta, Müslüman Doğu Türkistan halka İslam’ın özünün ve geleneklerimizin sağlam bir şekilde ulaşmasında gereken gayreti göstermektedir. Bu çerçevede:

– Derneğimiz, Her sene Doğu Türkistan hakkında rapor hazırlayıp, Devlet kurumlarına, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunmaktadır.

– Derneğimiz, Tarihimiz, kültürümüz hakkında araştırma yapmakta, makale hazırlamakta ve bu sahada kitap neşretmektedir.

– Derneğimiz, Doğu Türkistan halkının Çin mezaliminden dolayı kaybetmekte olan dinini ve dini değerlerini tekrar halka kazandırmak maksadıyla, dini eserler neşrederek ücretsiz dağıtmak ve internet aracılığıyla gençlerin istifadesine sunmakta.

www.uysam.org

  Kültürel Faaliyetler

Derneğimiz, Yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlıların yaşam seviyesini yükseltmek, aralarında birliği geliştirme, kendi örf – adet ve geleneklerini devam ettirmeye yönelik kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu çerçevede;

 Sohbet: Hafta içi Derneğimizin Zeytinburnu ve Küçükçekmece Sefaköy temsilciliklerinde ve her ay Derneğimizin merkezinde dernek üyeleri ve hemşerilerimizin yoğun katılımıyla kendi değerlerimizi muhafaza etmeye yönelik sohbetler tertip etmektedir.

 Bayanlara yönelik Kur’an Kerim, dini ve kültür Seminerleri: Derneğimiz Doğu Türkistanlı bayanlara yönelik periyodik olarak her hafta bayan hoca tarafından Kur’an-ı Kerim ve diğer dini bilgiler seminerleri vermektedir.

Gençlik Kolları: Derneğimiz, Dernek hizmetlerinin daha iyi, kaliteli ve verimli olması, gençlerin dini ve milli duygulara sahip şuurlu dava adamı olarak yetişmeleri için gençlik kolları kurmuştur.

 Kardeşlik Kampı: Derneğimiz kuruluş amacına uygun olarak, Doğu Türkistanlılar arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek maksadıyla 2009 senesinden beri dünyanın çeşitli ülkelerinde hizmet yapmakta olan 100 civarında Doğu Türkistanlı akademisyen ve kanaat önderlerini bir araya getirip eğitim kampı düzenlemektedir.

Sempozyum: Derneğimiz, Doğu Türkistan davasının akademisyen ve bilim adamlarının katılımıyla sağlıklı bir zeminde tartışılması amacıyla sempozyum, panel ve oturum düzenlemekte ve bunun gibi faaliyet düzenleyen kurum ve kuruluşlara hem bilgi hem de lojistik destek olmuştur.

Seminer: Derneğimiz, kendi üyelerinin ve akademik karı yeri olan genç Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin ilmi ve kültürel yönden gelişmesi maksadıyla, Türkiye ve yurt dışından Profesör ve aydınları davet ederek, dernek merkezinde periyodik olarak, iki haftada bir seminer düzenlemektedir.

Toplantı: Derneğimiz,  Türkiye’de devlet düzeyindeki ve vakıf derneklerin ve Uluslar arası kurumların tertip ettiği ilmi, sosyal, kültürel ve dini toplantılara katılarak insanlarımızın sorunlarını, şikâyetlerini, temenni ve dileklerini toplantılarda dile getirmektedir.

İstişare Toplantısı: Derneğimiz, Dernek faaliyetinin daha da sağlıklı yürümesi maksadıyla derneğimize gönül veren kardeşlerimizden olaşan istişare heyeti oluşturmuş, çoğu faaliyetini bu istişare heyetinin oluru ve yardımıyla yürütmektedir.

Derneğin Şube ve bölümleri

Derneğimiz, halkımızla iç içe olmak, onların her türlü talep ve isteklerine anında cevap vermek, halkımızı bir araya toplayarak kendi gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak maksadıyla, Doğu Türkistanlıların yoğun olarak yaşadığı Zeytinburnu ve Küçükçekmece bölgelerinde temsilcilikler açmıştır.

Zeytinburnu Şubesi: Yeşiltepe Mah. 56. Sok  58 Bulvar Cad. Gökler İş Merkezi No: 1 Kat: 2 Zeytinburnu – İstanbul

Tel: 0090 212 547 51 01 Fax: 0090 212 547 33 92

 Küçükçekmece Şubesi:  Fevziçakmak Mah. Türkeli Sok. No: 25 D: 4 Sefaköy / Küçükçekmece – İstanbul

Tel: 0090 212 425 53 58 – Fax: 0090 212 425 53 57

 Müslüman Müslüman’ın kardeşidir ve Müslümanlar bir vücudun bir uzvi gibidir. Hizmetlerde arzu edilen amaca ulaşmak için mutlaka birlik olmak şarttır. Zira bu hizmetler zordur. Ve bu sebeple dosta ihtiyaç duyar insan. Hz. Peygamberimizin ifadesiyle; “Her kim bir hayra vesile olursa, onu işleyen gibi ecir alır”.

Bu dilek ve temennilerle sizleri de bu hizmetlerde yanımızda görmek isteriz.

x

Check Also

İngiltere parlamentosu Çin zulmüne resmen ‘soykırım’ olarak kabul etti

İngiltere parlamentosu Çin zulmüne resmen ‘soykırım’ olarak kabul etti İngiltere parlamentosu 22 Nisan, perşembe günü oy birliğiyle Doğu Türkistan’da soykırım yapıldığını kabul etti ve açıklama yapıldı. İngiltere Milletvekillerinin oylama konuşmalarında 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının boykot ...

Türk Mahkemesi, Çin’in Abdulkadir Yapçan’ın iade talebini reddetti

Türk mahkemesi, Çin'in Abdukadir Yapcan'ın iade talebini reddetti Türk Adaleti Tecelli etti, Çin düzmece iftiralarla iadesini talep ettiği Doğu Türkistan davasının Yılmaz lideri ve kanaat önderi Abdulkadir YAPÇAN’in 8 Nisan 2021 tarihindeki duruşması hayırla sonuçlandı. ...

Yalanın Gölgesinde Soykırım: Doğu Türkistan konulu basın toplantısı gerçekleşti

Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri ve Çin yönetiminin propaganda faaliyetlerini cevap vermek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleşti. basın toplantısında, Çin’in 2 Nisan’da gösterime giren “The War in The Shadows” filmiyle, Doğu Türkistan üzerinde propaganda ve ...

Sistematik soykırımın başlangıcı: Barın Katliamı

Çin’in Doğu Türkistan’ın Barın kasabasında gerçekleştirdiği katliamın üzerinden 31 yıl geçti.Eyüp Sultan Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla 31 yıl önce yaşanan Barın Katliamı ile Doğu Türkistanlıların ortadan kaldırılması hedeflendi. Basın açıklamasını okuyan Uluslararası Doğu Türkistan Sivil ...

Barın Katliamın 31.yıl dönümünde Basın açıklaması

5 Nisan 1990 tarihinde Doğu Türkistan’ın kadim şehri Kaşgar’a bağlı Aktuğ yöresinin BARIN kasabasında İşgalci Çin Rejimi tarafından gerçekleştirilen Katliamı, Barın şehitlerini ve Barın Direnişini anmak ve Doğu Türkistan’da devam eden ve gün geçtikçe artan ...

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Dernek Başkanımızı evinde ziyaret

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ve beraberinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Sayın Ahmet Selim KÖROĞLU, sayın Ayhan OĞAN, Zeytinburnu Kaymakamımız ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürümüz Dernek Başkanımız Hidayet Oğuzhan’ı İstanbul’da evine teşrif ederek şereflendirdiler. bu nezaket ziyaretinden ...

STK’lardan Doğu Türkistan çağrısı: Şaka değil soykırım!

34 ülkeden 200’den fazla STK, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekti, toplama kamplarının kapatılması için çağrı yapıldı. Doğu Türkistan’da yaşanan zulümleri tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Doğu Türkistan Platformu, başta İstanbul olmak üzere tüm ...

Şaka değil Soykırım Doğu Türkistan basın açıklaması gerçekleşti

Bugün yanı 1 Nisan Cuma günü Beyazit meydanında İHH İnsani Yardım vakfının öncülüğünde Doğu Türkistan Platformu çatısı altında başta Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olmak üzere 200’ü aşkın STK’ların desteği ile 1 Nisan Şaka gününe ...

Şaka Değil soykırım Doğu Türkistan Basın bildirisi

Şaka Değil soykırım Doğu Türkistan Basın bildirisi