İsa Yusuf Alptekin’in Hayatı

isa-yusuf-alptekin İsa Yusuf Alptekin'in Hayatı İsa Yusuf Alptekin’i Rahmet ile anıyoruz

Doğu Türkistan davası’nın tüm dünya üzerinde duyurulmasını sağlayan ,Ve 91 yaşına kadar bu uğurda mücadele eden dava ve kavga adamı İsa Yusuf Alptekin’i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz…

İsa Alptekin bütün dünya Müslüman Türklerinin beşiği büyük Türkistan’ın doğu kısmını teşkil eden ve halen Kızıl Çin’in esareti altında bulunan Doğu Türkistanda ,bu memleketin tarih merkezi Kaşgar vilayetine bağlı Yenihisar şehrinde 1901 yılında doğdu.Doğu Türkistan da fenni tedrisat yapan okul olmadığı için dini okulda okumuş fakat şahsi gayretleri ile her shada kendi kendisini yetiştirmiştir.

İsa Alptekin milli,dini,ve insani bunlardan çok şerefli bir dava uğrunda maddi ve manevi herçeşit fedakarlıklara,mahrumiyetlere ve müşkülatlara katlanarak,ailesi efradından ve hem-fikirlerinden yüzlerce kurban vererek,Rus ve Çin emperyalistlerinin gerek tehdit,gerekse tatlı okşamaları karşısında katiyen tereddüt ve acz göstermeyerek insan üstü bir azim,irade,sabır ve sebatla elli küsur seneden beri devamlı mücadele etmiştir.

İsa Alptekin’in siyasi hayatı Batı Türkistandaki Çin diplomatik misyonunda aldığı vazife ile başlar.Bilahare 1932 yılında milli mücadele gereği merkezi Çin’e geçen İsa Alptekin 1936 dan 1947 senesine kadar Milliyetçi Çin Parlementosunda Doğu Türkistan’ı temsil etti.Daha sonra Doğu Türkistan’a dönerek,Doğu Türkistan hükümetinin Genel Sekreterliğini ve Uygur Kültür Cemiyeti ile Doğu Trkistan Gençlik teşkilatının Genel başkanlığını yaptı.
Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’ı istilasıyla birlikte 1949’da Keşmire iltica etti.Burada 4 yıl kaldıktan sonra 1954 yılında Türkiyeye geçti.

İsa Alptekin Çin’de ve Doğu Türkistan’da kaldığı seneler zarfında milli ve siyasi faaliyetleri cümlesinde olmak üzere ”Doğu Türkistan’ın Sesi,Tanrı Dağları,ve Altay”adlarında üç mecmua ile ‘Erk’ adında birde gazete çıkardı.

image00149 İsa Yusuf Alptekin'in Hayatı

Bu arada Türk-İslam dünyasından getirttiği kitaplarla ”Yusuf Has Hacib” kütüphanesini kurdu.Bütün bu neşriyat ile milletini her bakımdan tanıtmaya çalıştı.
İsa Alptekin’in davasını anlatmak için Telif ettiği eserleri ise şunlardır;

1 – Doğu Türkistan Davası (Arapçaya çevrilmiş olup Mekede 5000 adet bastırılmıtır.
2 – Doğu Türkistan İnsanlıktan yardım istiyor (Türkçe)
3 – Türkistan Şehitleri (Türkçe)
4 – Demir Perde arkasındaki Müslümanlar (Arapça olarak basılmış olan bu eser daha sonra Malezya Hükümeti tarafından kendi dillerine çevrilerek 25 bin adet bastırılmıştır.
5 – Esir Doğu Türkistan İçin (Türkçe)
6 – Resimli Doğu Türkistan (Türkçe,Arapça,İngilizce)
7 – Büyük Türkistan Hkkında Muhtıra (Türkçe,Arapça,İngilizce)
8 – Doğu Türkistan’ın Hür Dünyaya çağrısı (Türkçe,Arapça,İngilizce)
9 – Doğu Türkistan’ın Sesi (Türkçe,Arapça,İngilizce,Uygurca)

İsa Alptekin 1960’da Yeni Delhide toplanan Asya-Afrika Konferansına,
1962’de Bağdat’ta,1964’de Somalinin merkezi Mogadişu’da 1965’de Mekke’de 1978 yılında Karaçide toplanan İslam Konferanslarına katılarak 1980 yılında Mekkedeki Dünya İslam Birliği kurucular meclisi azalığına seçilmiş

1981,82,84,85,87 yıllarında Rabıtanın Mekkede toplanan yıllık mutad toplantılarına katılmış.Bu konferans ve toplantılarda faydalı konuşmalar yaparak Doğu Türkistan için önemli kararların çıkmasına sebep oldu.

Türkiyedeki Doğu Türkistanlılarla birlikte ”Kominizmi Telin” mitinglerine katıldı.

Doğu Türkistan Göçmenler Derneğinin kurucusu ve 20 yıl başkanlığını yapan İsa Alptekin,1983 yılında Doğu Türkistan Neşriyat Merkezini kurdu.

İsa Alptekin Doğu Türkistan için ideallerini gerçekleştirmek için yıllardan beri maddi ve manevi fedakarlığa,her mahrumiyete katlanarak bir çok önemli faaliyet ve teşebbüslerde bulundu.Bu teşebbüs ve faaliyetler esnasında 1926 dan ölümüne kadar kara,deniz,hava üzerinden binlerce kilometre katederek herbirine 1-7 defa olmak üzere tam 30 memleketi ziyaret etti.

Bu memleketler sırasıyla şunlardır;

Rusya,Çin,Hong-Kong,Filipin,Malezya-Seylan,Burma,Hindistan,Pakistan,Suudi Arabistan,Mısır,Ürdün,Lübnan,Irak,Suriye,İran,Afganistan,Aden,Somali,Batı Almanya,Avusturya,İsviçre,Fransa,Belçika,İngiltere,Amerika,Japonya,Endonazyave Tayland.

İsa Alptekin davası uğruna seyahat ettiği bu memleketlertin bazılarının Kralları,Cumhurbaşkanları,Başbakanları,Bakanları,dini milli ve siyasi liderleri,ünlü gazeteci ve şahsiyetleri yanında herdereceden halkla görüştü,temaslarda bulundu.

İsa Alptekin,görüştüğü bu mümtaz şahsiyetlerden Rus,Çin esiri müslüman Türklerin milli kurtuluş davalarını desteklemelerini meseleleriyle ilgilenmelerini ve onların davalarınıBirleşmiş
Milletlere götürerek savunmalarını istedi.

İsa Alptekin Doğu Türkistan davasını anlatmak için çeşitli defalar devlet büyüklerine muhtıralar takdim etti.Bu muhtıralarda İsa Alptekin,çok iyi bildiği ve uygulamalarına bizzat şahit olduğu Çin kominizminini sinsi taktikleri ve hakkında etraflı bilgiler verdi.

İsa Alptekin 17 Aralık 1995 de hayata gözlerini yummuştur. Cenazesini binlerce seveni gözyaşları içinde uğurlamış ve Doğu Türkistanın özgürlüğe hasret ,yiğit erlerinin sırtında ebedi istirahatgahına defnedilmiştir…

aysan_isa_yusuf_alptekin999 İsa Yusuf Alptekin'in Hayatı
Ve Ebedi Yolculuk…
Çin Halk Cumhuriyeti Xin Hua Haber Ajansı Halk Gazetesi (Ren min ribao)’nin 18 Aralık 1995 tarihindeki sayısında Alptekin’in dünyadan ayrılışını “Çin’in düşmanı öldü” başlığıyla çok önemli bir haber olarak dünya kamuoyuna duyurmuştur.

Doğu Türkistan’ın istiklaline kavuşacağına dair ümidimiz taptazedir.Ve onun bizlere devrettiği Gökbayrak’ı en yükseklere dikeceğiz…
Anadolu Haber Günlüğü
x

Check Also

Doğu Türkistan’da devam eden soykırım hakkında açıklama

Çin, soykırım suçlarını artık gizleyemez

Doğu Türkistanlılar Çin dışişleri bakanının Ankara ziyaretini protesto etti.

25 Mart perşembe günü Çin dışişleri bakanı Vang Yi’in Ankara ziyaretini tepki gösteren binlerce Doğu Türkistanlılar İstanbul Beyazıt meydanında protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar birligi öncülüğünde düzenlenen protesto ve Basın toplantısında protestocular, Zalim Çin ...

Doğu Türkistan’da devam eden soykırım basın açıklaması gerçekleşti

Doğu Türkistan’da, işgalci Çin yönetimi tarafından açık ve net bir şekilde soykırım yapılmaktadır. Çin, soykırım suçlarını artık gizleyemez.

Basın açıklamasına davet

Doğu Türkistan Basın Açıklamasına Davet

Doğu Türkistan Basın açıklamasına davet

Doğu Türkistan’da Soykırım devam ediyor Çin Dışişleri Bakanı Wang Yİ’nin Türkiye Ziyaretine karşı Ankara’da protesto ve basın açıklaması yapılacaktır. Tarih: 25 Mart Perşembe Saat: 11:00 Yer: Ankara Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Google+

Doğu Türkistan’daki soykırıma Apple da sessiz kalmadı! O firmayla sözleşme feshedildi

Apple, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin Çin tarafından zorla çalıştırılmasına kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü şirketten Çin’e Doğu Türkistan boykotu geldi. Apple’ın kendisine kamera ve parça sağlayan Ofilm Group şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdığı ifade edildi. Sözleşmenin feshine, Çin’in ...

Avrupa Birliği’nden Çin’e Doğu Türkistan Yaptırımları Kararı

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesi, Katil Çin’in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri için 1989’dan bu yana ilk yaptırım kararı aldı. Reuters’e konuşan 2 AB diplomatı, 27 üye ülkenin büyükelçilerinin, ...

Doğu Türkistan’da kadın olmak konulu Protesto ve Basın açıklaması gerçekleşti

8 mart Dünya Kadınlar günü dolaysıyla İstanbul Tarabiye’deki Çin konsolosluğuna yakın sahilde , Doğu Türkistan’da kadın olmak konulu Protesto ve Basın açıklaması gerçekleşti. Doğu Türkistandaki işkence, tecavüz ve infaza maruz kalan Hanım kızlarımızın sesini duyurmak ...

Doğu Türkistanda Soykırım yapılıyor

Doğu Türkistan’da Soykırım yapılıyor Google+