HAC ve Doğu Türkistan

hayvanlara bile yapılmayan işkence ve zulmü kardeşlerimize reva gören emperyalist, zalim Çin’in mallarını satın almamalarını hacılarımıza tavsiye ediyoruz.

AYETLER

“… Yoluna gücü yetenlerin, o evi ( Kâbe’yi) hac etmesi, Allah’ın insanlar üzerin bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah müstağnidir. Bütün âlemlere de ihtiyacı yoktur.” ( Ali -İmran Suresi Ayet: 97)

 “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. ( İbrahim Suresi, Ayet: 42)

HAC

MUSTAFA KABÇI (E. Müftü)

ŞEVVAL AYI GİRDİ, HAC MEVSİMİ BAŞLADI

Hac Ayları

İslâm’da bazı ibadetler, mübarek geceler ve bayramlar hicri yılın aylarına göre yapılmaktadır. Hicri yılın onuncu ayı olan Şevval, Ramazan bayramının birinci günü başlar. Hac ayları, hicri yılın onuncu (şevval), on birinci (Zül-kade) ve on ikinci (Zülhicce) aylarıdır.

Haccın bu aylarda yapılmasını âlimler, mezhep imamları ve müçtehitler ortaya koymamıştır. Hacca hazırlığın bu aylarda başlayacağı ve bu aylarda yapılacağı Allahu Tealâ Hazretlerinin emri, Hz. Peygamberin de sünneti ve uygulamasıdır. Cenab-ı Hak hac aylarıyla ilgili şöyle buyurmuştur.

“Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda Hacca niyet ederse (ihramını giyerse), Hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga yapmak yoktur…” (Bakara Suresi, Ayet:197)

HACDA YAPILACAK ALIŞ-VERİŞ’E DİKKAT!

Hacda ticaret serbesttir: İslâm ticaret hukukuna göre bir Müslüman hacca gitmeden önce ticaret yaptığı gibi hac esnasında ve hacdan döndükten sonra da ticaret yapabilir. Ticaret İslâm’ın Müslüman’a tanıdığı önemli haklardan bir tanesidir. Cenab-ı Hakk hacda yapılan ticaretle ilgili şöyle buyuruyor:

“(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur…” (Bakara Suresi, Ayet: 198)

Hz. Peygamber (sav) de genel olarak ticareti teşvik ederek “Rızkın onda dokuzu ticarettedir.” buyurmuştur.

Hacda ticaret yapmak serbest olmakla beraber (Ticaretten, hacda yapılan alışverişi kastediyoruz.) Özellikle bu sene, hacı adaylarının yapacakları alışverişle ilgili uyacakları bazı önemli hususları hatırlatmayı dinî bir görev addediyorum. Hacılarımız hacca gitmeden önce çarşıyı ve pazarı gezerek, oyuncak dükkânlarını, halı mağazalarını, manifatura dükkânlarını ve zücaciye dükkânlarını görsünler. Hacda alacakları ve getirecekleri her şeyin en iyisi ve en güzelinin ülkemizde olduğunu göreceklerdir.

Suudi Arabistan’dan ülkemize getirecekleri hediyelik eşyalar daha çok Çin malıdır. Dünyanın gözünün önünde Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerini vahşice katleden, hayvanlara bile yapılmayan işkence ve zulmü kardeşlerimize reva gören emperyalist, zalim Çin’in mallarını satın almamalarını hacılarımıza tavsiye ediyoruz.

Çin, 1949 yılında Doğu Türkistan Uygur Türk Devletini yıkarak Türkistan’ı işgal ettiğinde orada yaşayan Müslüman Uygur Türklerinin nüfusu otuz milyondu. Doğu Türkistan’ın gerçek sahipleri Müslüman Uygur Türkleri Çin’in baskısı ve katliamları neticesinde bugün on milyona düşmüştür. Bütün dünya Müslümanlarının Çin mallarını boykot etmesi gerekir. Çin ile diyalogu olan, alış veriş yapan Müslüman milletler ve devletler Çin’den, yaptığı bu zulme son vermesini istemelidir. Orada yaşayan Doğu Türkistan’ın gerçek sahiplerinin insanca yaşamalarını sağlanmak için gayret sarf etmelidir. Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanların hürriyeti ve kurtuluşu için çalışmak, Müslüman olmanın ve İslâm kardeşliğinin bir gereğidir.

EMPERYALİST ÇİN ZULMÜNDEN BAZI ÖRNEKLER

Doğu Türkistan’ın Yüzölçümü:1,828,418 km karedir. Bu topraklar Türkiye’nin 2,5 katı, bütün Çin topraklarının da beşte biridir.

Özellikle 40 yaşından küçük olanların camiye gitmesi, namaz kılması, hacca gitmesi yasaktır:

Bin senedir her şeyi olan İslâm Dini kanun dışıdır. İslâm’la ilgili eğitim ve ibadet kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Okullarda ise dinsizlik dersi verilmektedir. İslamiyet zengin Arapların fakirleri, işçileri köleleştirmek için uydurdukları bir sistemdir diye Müslüman çocukları dinsizleştirmeye çalışılmaktadır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların mutlaka domuz beslemeleri zorunludur. Müslüman Uygur Türk kızlarını Çinlilerle zorla evlendirmektedir. Özellikle Müslüman Uygur Türk kızlarını ailelerinden zorla koparıp binlerce kilometre uzaklıktaki fabrikalara ve işyerlerine götürerek çalıştırmaktadırlar. Fabrikalarda ve maden ocaklarında çalıştırdığı Müslüman erkeklere ve kadınlara hayvanlara bile reva görülmeyen zulüm ve işkence yapılmaktadır. Doğu Türkistan’daki Türklere ait tarihi yerler ve eserler yok edilerek Türkistan’ın Türklere ait olduğu sinsice unutturulmak istenmektedir.

Takriben 2 milyon km kare büyüklüğünde olan Doğu Türkistan maden yatakları, altın rezervleri ve petrol yatakları bakımından oldukça zengindir. Emperyalist Çin zenginliklerini sömürdüğü, insanca davranmadığı Doğu Türkistan Müslümanlarını asimile etmektedir. Dünya ve İslâm âlemi (şayet varsa) sadece seyretmekte, Çin ile her türlü ilişkiyi sürdürerek ve her türlü ticareti yaparak bir bakıma emperyalist Çin’in zulmünü alkışlamaktadır.

Çin’in 2009 ağustosunda Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerinden binlercesini öldürmüş ve on binlercesini de tutuklamıştır. Ne yazık ki Dışişleri Bakanlığı bir muhtıra vererek Çin’i protesto edememiştir. Maalesef ülkemiz Çin’in en sadık müşterilerindendir. 2008 yılında Çin’den ülkemize kırk milyon ayakkabı ithal edilmiştir.

Dünya Müslümanları Çin zulmünü önlemek için herhangi bir faaliyette bulunmadığı gibi Doğu Türkistan’ın adını bile doğru dürüst telaffuz etmemektedirler. Çin 1949 yılında, Doğu Türkistan Uygur Türk Devletini yıkıp ülkesine ilhak edince Doğu Türkistan’a, yeni sömürge anlamına gelen “Sinkiang” demiştir. Biz de bunu“Sincan Özerk Bölgesi”(!?) diye değiştirdik.

DOĞU TÜRKİSTAN ÖZERK Mİ?

Doğu Türkistan’da kukla bir Türk genel valisi bulunmaktadır. Bütün dünya da Doğu Türkistan’ın özerk olduğunu zannetmektedir. Aslında Doğu Türkistan, Çin Komünist Partisi ve on binlerce Çinli asker tarafından yönetilmektedir. Doğu Türkistan’ı tanımadan ve onun emperyalist zalim Çinliler tarafın nasıl yönetildiğini bilmeden, orada yaşayan Müslüman Uygur Türk kardeşlerimize yardım etmek mümkün değildir.

Her gün Çin zulmüne maruz kalan Doğu Türkistanlı esir kardeşlerimize şimdilik herhangi bir yardımda bulunamamanın ıstırabı ve üzüntüsü içinde “Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ı ve ahı vardır.” diyerek teselli bulmaktayız.

Doğu Türkistan’da emperyalist, zalim Çin’in zulmüne maruz kalan, esir Müslüman Uygur Türkleri ve Güney Doğuda şehit olan kahraman güvenlik güçlerimizin unutulduğu bu günlerde; biz, esir kardeşlerimizi ve kahraman şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız da. Kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, mağfiret, ailelerine sabır ve milletimize de başsağlığı diliyoruz.

http://bayrakyayincilik.com/

Cevapla

x

Check Also

Alman Şirketleri Hakkında “Uygur İş Gücünden Yararlandıkları” Şüphesiyle Suç Duyurusu

Almanya’da savcılardan, Çin’de Uygurların zorla çalıştırılmasından “kazanç sağlamakla” suçlanan Alman şirketleri hakkında soruşturma açmaları talep edildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi’nden (ECCHR) yapılan açıklamada, tekstil ve perakende alanında faaliyet gösteren ...

Çin’in Doğu Türkistan çıkmazı

Hakan Çalışır Bir süre önce Çin’in Hegemon mücadelesinde ABD’ye alternatif olabilir mi sorusuna gerekçeleriyle olumsuz yanıtını vermiştim. Bugün de o argümanlarımı daha da genişletmek istiyorum. Hegemon potansiyeli taşıyan bir devlet her şeyden önce kendi içindeki ...

Doğu Türkistan’daki Çin toplama kamplarında işlenen tecavüzü anlatmakta zorlandı

Doğu Türkistan’daki Çin toplama kamplarında işlenen tecavüzü anlatmakta zorlandı Çin’in sistematik baskı ve asimilasyon araçlarından olan toplama kamplarından kurtulan kadınlardan birisi olan Kalbinur Sıddık, toplama kamplarında geçirdiği vahşet günlerini anlattı. Çin’in baskı ve ceza kamplarından ...

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Doğu Türkistanlı acil yardım ekibe teşekkür etti

Antalya’nın Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş’ta çıkan yangın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk halkına destek olmak için afet bölgesine gelen 36 kişilik Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği heyetiyle de bir araya ...

Doğu Türkistanlılar, Antalya’da yangınla mücadeleye destek oluyor

İstanbul’dan yola çıkan Doğu Türkistanlılar, orman yangınlarının etkili olduğu Antalya’nın Manavgat ilçesine ulaştı. Yaşanan orman yangınlarına destek olmak için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinden bir heyetin bölgeye gideceği belirtilmişti. Bölgede Kızılay ekiplerinin koordinasyonuyla yardım kolilerinin ...

Doğu Türkistanlılar, yangın bölgelerine destek olmak için yola çıktı

Doğu Türkistanlılar, Türkiye’nin orman yangınıyla mücadelesine sessiz kalmadı. Yaşanan orman yangınlarına destek olmak için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinden bir heyet, Antalya’nın Manavgat ilçesine doğru yola çıktı. Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar, yaşanan orman yangınlarına karşı ...

Doğu Türkistan’ın kalbi İstanbulda attı

Doğu Türkistan’ın kalbi İstanbulda attı. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği öncülüğünde ve kardeş STK’larımız ile birlikte İstanbul’da büyük Kurban Bayramı Buluşması düzenlendi. Acı, hasret ve ıstıraba rağmen kurban Bayramı buluşmasında istiklale olan inancımızı, azmimizi, birliğimizi ...

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti’nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar ...

Urumçi katliamının 12. yıl döneminde Çin konsolosluğu önünde protesto yapıldı

5 Temmuz Urumçi Katliamının 12. Sene-i devriyesi münasebeti ile Bugün İstanbul’da Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinin öncülüğünde Diğer Doğu Türkistanlı kardeş STK’larının desteğiyle basın açıklaması ve miting düzendi. Mitinge 5-6 Bin civarında dava dostlari ve ...