HAC ve Doğu Türkistan

1212914517 HAC ve Doğu Türkistanhayvanlara bile yapılmayan işkence ve zulmü kardeşlerimize reva gören emperyalist, zalim Çin’in mallarını satın almamalarını hacılarımıza tavsiye ediyoruz.

AYETLER

“… Yoluna gücü yetenlerin, o evi ( Kâbe’yi) hac etmesi, Allah’ın insanlar üzerin bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah müstağnidir. Bütün âlemlere de ihtiyacı yoktur.” ( Ali -İmran Suresi Ayet: 97)

 “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. ( İbrahim Suresi, Ayet: 42)

HAC1212914517 HAC ve Doğu Türkistan

MUSTAFA KABÇI (E. Müftü)

ŞEVVAL AYI GİRDİ, HAC MEVSİMİ BAŞLADI

Hac Ayları

İslâm’da bazı ibadetler, mübarek geceler ve bayramlar hicri yılın aylarına göre yapılmaktadır. Hicri yılın onuncu ayı olan Şevval, Ramazan bayramının birinci günü başlar. Hac ayları, hicri yılın onuncu (şevval), on birinci (Zül-kade) ve on ikinci (Zülhicce) aylarıdır.

Haccın bu aylarda yapılmasını âlimler, mezhep imamları ve müçtehitler ortaya koymamıştır. Hacca hazırlığın bu aylarda başlayacağı ve bu aylarda yapılacağı Allahu Tealâ Hazretlerinin emri, Hz. Peygamberin de sünneti ve uygulamasıdır. Cenab-ı Hak hac aylarıyla ilgili şöyle buyurmuştur.

“Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda Hacca niyet ederse (ihramını giyerse), Hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga yapmak yoktur…” (Bakara Suresi, Ayet:197)

HACDA YAPILACAK ALIŞ-VERİŞ’E DİKKAT!

Hacda ticaret serbesttir: İslâm ticaret hukukuna göre bir Müslüman hacca gitmeden önce ticaret yaptığı gibi hac esnasında ve hacdan döndükten sonra da ticaret yapabilir. Ticaret İslâm’ın Müslüman’a tanıdığı önemli haklardan bir tanesidir. Cenab-ı Hakk hacda yapılan ticaretle ilgili şöyle buyuruyor:

“(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur…” (Bakara Suresi, Ayet: 198)

Hz. Peygamber (sav) de genel olarak ticareti teşvik ederek “Rızkın onda dokuzu ticarettedir.” buyurmuştur.

Hacda ticaret yapmak serbest olmakla beraber (Ticaretten, hacda yapılan alışverişi kastediyoruz.) Özellikle bu sene, hacı adaylarının yapacakları alışverişle ilgili uyacakları bazı önemli hususları hatırlatmayı dinî bir görev addediyorum. Hacılarımız hacca gitmeden önce çarşıyı ve pazarı gezerek, oyuncak dükkânlarını, halı mağazalarını, manifatura dükkânlarını ve zücaciye dükkânlarını görsünler. Hacda alacakları ve getirecekleri her şeyin en iyisi ve en güzelinin ülkemizde olduğunu göreceklerdir.

Suudi Arabistan’dan ülkemize getirecekleri hediyelik eşyalar daha çok Çin malıdır. Dünyanın gözünün önünde Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerini vahşice katleden, hayvanlara bile yapılmayan işkence ve zulmü kardeşlerimize reva gören emperyalist, zalim Çin’in mallarını satın almamalarını hacılarımıza tavsiye ediyoruz.

Çin, 1949 yılında Doğu Türkistan Uygur Türk Devletini yıkarak Türkistan’ı işgal ettiğinde orada yaşayan Müslüman Uygur Türklerinin nüfusu otuz milyondu. Doğu Türkistan’ın gerçek sahipleri Müslüman Uygur Türkleri Çin’in baskısı ve katliamları neticesinde bugün on milyona düşmüştür. Bütün dünya Müslümanlarının Çin mallarını boykot etmesi gerekir. Çin ile diyalogu olan, alış veriş yapan Müslüman milletler ve devletler Çin’den, yaptığı bu zulme son vermesini istemelidir. Orada yaşayan Doğu Türkistan’ın gerçek sahiplerinin insanca yaşamalarını sağlanmak için gayret sarf etmelidir. Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanların hürriyeti ve kurtuluşu için çalışmak, Müslüman olmanın ve İslâm kardeşliğinin bir gereğidir.

EMPERYALİST ÇİN ZULMÜNDEN BAZI ÖRNEKLER

Doğu Türkistan’ın Yüzölçümü:1,828,418 km karedir. Bu topraklar Türkiye’nin 2,5 katı, bütün Çin topraklarının da beşte biridir.

Özellikle 40 yaşından küçük olanların camiye gitmesi, namaz kılması, hacca gitmesi yasaktır:

Bin senedir her şeyi olan İslâm Dini kanun dışıdır. İslâm’la ilgili eğitim ve ibadet kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Okullarda ise dinsizlik dersi verilmektedir. İslamiyet zengin Arapların fakirleri, işçileri köleleştirmek için uydurdukları bir sistemdir diye Müslüman çocukları dinsizleştirmeye çalışılmaktadır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların mutlaka domuz beslemeleri zorunludur. Müslüman Uygur Türk kızlarını Çinlilerle zorla evlendirmektedir. Özellikle Müslüman Uygur Türk kızlarını ailelerinden zorla koparıp binlerce kilometre uzaklıktaki fabrikalara ve işyerlerine götürerek çalıştırmaktadırlar. Fabrikalarda ve maden ocaklarında çalıştırdığı Müslüman erkeklere ve kadınlara hayvanlara bile reva görülmeyen zulüm ve işkence yapılmaktadır. Doğu Türkistan’daki Türklere ait tarihi yerler ve eserler yok edilerek Türkistan’ın Türklere ait olduğu sinsice unutturulmak istenmektedir.

Takriben 2 milyon km kare büyüklüğünde olan Doğu Türkistan maden yatakları, altın rezervleri ve petrol yatakları bakımından oldukça zengindir. Emperyalist Çin zenginliklerini sömürdüğü, insanca davranmadığı Doğu Türkistan Müslümanlarını asimile etmektedir. Dünya ve İslâm âlemi (şayet varsa) sadece seyretmekte, Çin ile her türlü ilişkiyi sürdürerek ve her türlü ticareti yaparak bir bakıma emperyalist Çin’in zulmünü alkışlamaktadır.

Çin’in 2009 ağustosunda Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerinden binlercesini öldürmüş ve on binlercesini de tutuklamıştır. Ne yazık ki Dışişleri Bakanlığı bir muhtıra vererek Çin’i protesto edememiştir. Maalesef ülkemiz Çin’in en sadık müşterilerindendir. 2008 yılında Çin’den ülkemize kırk milyon ayakkabı ithal edilmiştir.

Dünya Müslümanları Çin zulmünü önlemek için herhangi bir faaliyette bulunmadığı gibi Doğu Türkistan’ın adını bile doğru dürüst telaffuz etmemektedirler. Çin 1949 yılında, Doğu Türkistan Uygur Türk Devletini yıkıp ülkesine ilhak edince Doğu Türkistan’a, yeni sömürge anlamına gelen “Sinkiang” demiştir. Biz de bunu“Sincan Özerk Bölgesi”(!?) diye değiştirdik.

DOĞU TÜRKİSTAN ÖZERK Mİ?

Doğu Türkistan’da kukla bir Türk genel valisi bulunmaktadır. Bütün dünya da Doğu Türkistan’ın özerk olduğunu zannetmektedir. Aslında Doğu Türkistan, Çin Komünist Partisi ve on binlerce Çinli asker tarafından yönetilmektedir. Doğu Türkistan’ı tanımadan ve onun emperyalist zalim Çinliler tarafın nasıl yönetildiğini bilmeden, orada yaşayan Müslüman Uygur Türk kardeşlerimize yardım etmek mümkün değildir.

Her gün Çin zulmüne maruz kalan Doğu Türkistanlı esir kardeşlerimize şimdilik herhangi bir yardımda bulunamamanın ıstırabı ve üzüntüsü içinde “Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ı ve ahı vardır.” diyerek teselli bulmaktayız.

Doğu Türkistan’da emperyalist, zalim Çin’in zulmüne maruz kalan, esir Müslüman Uygur Türkleri ve Güney Doğuda şehit olan kahraman güvenlik güçlerimizin unutulduğu bu günlerde; biz, esir kardeşlerimizi ve kahraman şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız da. Kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, mağfiret, ailelerine sabır ve milletimize de başsağlığı diliyoruz.

http://bayrakyayincilik.com/

Cevapla

x

Check Also

Doğu Türkistan’da devam eden soykırım hakkında açıklama

Çin, soykırım suçlarını artık gizleyemez

Doğu Türkistanlılar Çin dışişleri bakanının Ankara ziyaretini protesto etti.

25 Mart perşembe günü Çin dışişleri bakanı Vang Yi’in Ankara ziyaretini tepki gösteren binlerce Doğu Türkistanlılar İstanbul Beyazıt meydanında protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar birligi öncülüğünde düzenlenen protesto ve Basın toplantısında protestocular, Zalim Çin ...

Doğu Türkistan’da devam eden soykırım basın açıklaması gerçekleşti

Doğu Türkistan’da, işgalci Çin yönetimi tarafından açık ve net bir şekilde soykırım yapılmaktadır. Çin, soykırım suçlarını artık gizleyemez.

Basın açıklamasına davet

Doğu Türkistan Basın Açıklamasına Davet

Doğu Türkistan Basın açıklamasına davet

Doğu Türkistan’da Soykırım devam ediyor Çin Dışişleri Bakanı Wang Yİ’nin Türkiye Ziyaretine karşı Ankara’da protesto ve basın açıklaması yapılacaktır. Tarih: 25 Mart Perşembe Saat: 11:00 Yer: Ankara Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Google+

Doğu Türkistan’daki soykırıma Apple da sessiz kalmadı! O firmayla sözleşme feshedildi

Apple, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin Çin tarafından zorla çalıştırılmasına kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü şirketten Çin’e Doğu Türkistan boykotu geldi. Apple’ın kendisine kamera ve parça sağlayan Ofilm Group şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdığı ifade edildi. Sözleşmenin feshine, Çin’in ...

Avrupa Birliği’nden Çin’e Doğu Türkistan Yaptırımları Kararı

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesi, Katil Çin’in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri için 1989’dan bu yana ilk yaptırım kararı aldı. Reuters’e konuşan 2 AB diplomatı, 27 üye ülkenin büyükelçilerinin, ...

Doğu Türkistan’da kadın olmak konulu Protesto ve Basın açıklaması gerçekleşti

8 mart Dünya Kadınlar günü dolaysıyla İstanbul Tarabiye’deki Çin konsolosluğuna yakın sahilde , Doğu Türkistan’da kadın olmak konulu Protesto ve Basın açıklaması gerçekleşti. Doğu Türkistandaki işkence, tecavüz ve infaza maruz kalan Hanım kızlarımızın sesini duyurmak ...

Doğu Türkistanda Soykırım yapılıyor

Doğu Türkistan’da Soykırım yapılıyor Google+