Uygur Türkleri
Anasayfa » Haberler » Desteci Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin’in kınanmasını talep etti

Desteci Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin’in kınanmasını talep etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu’nun Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin’in kınanmasını talep etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da gündem dışı söz alan BBP Genel Başkanı Destici, Türk-İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere değindi.

Destici, Doğu Türkistan Türkleri’nin dinlerini yaşama, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi temel insani haklarından mahrum bırakıldığını, eğitim adı altında milyonlarca Müslüman Türk’ün kamplarda yaşatıldığını ve bu iddiaları gündeme getirenlerin de ABD emperyalizminden yana ve Çin devleti karşıtı gibi gösterildiğini belirtti.

Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olan Türkiye’de, Doğu Türkistanlı Türkler’in sorunlarına kulak tıkandığını savunan Destici, “Doğu Türkistan için atılan her adımın insanlık ve eşitlik için bir adım olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Kamuoyunda bölgeye yönelik farkındalığın arttırılmasını istiyoruz. TBMM’nin Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin’in kınanmasını talep ediyoruz.” dedi.

işte detaylı bilgiler :

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
10. Birleşim 24 Ekim 2018 Çarşamba

24 Ekim 2018 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Celal ADAN

KÂTİP ÜYELER: Barış KARADENİZ (Sinop), Şeyhmus DİNÇEL (Mardin)

—– 0 —–

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Türk-İslam coğrafyasında son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Mustafa Destici’ye aittir.

Buyurun Sayın Destici.

MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Kıymetli Başkanım, sayın Divan, değerli milletvekilleri; öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; hain PKK terör örgütüyle mücadele ederken şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun.

Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri, Türk ve İslam coğrafyasındaki yangın hepimizin malumu ancak onlarca yıldır süren ve artarak devam eden Doğu Türkistan’daki yangın diğer bölgeler kadar ülkemizin gündemini maalesef meşgul etmemektedir. Doğu Türkistan’da tarihin gördüğü en büyük insan hakları ihlalleri gerçekleşirken dünya uluslarının ve özellikle de Türk ve İslam dünyasının Çin ile çıkar ilişkilerinin bozulması endişesiyle bu baskı ve zulümleri görmezden gelmeleri canımızı oldukça acıtmakta

ve yüreğimizi yakmaktadır. Milyonlarca insanın hayatını nefes alamaz hâle getirecek kadar gözü dönmüş bir yönetim karşımızdayken bizlerin bu zulme sessiz kalması asla ve kata mümkün değildir. Doğu Türkistan Türklerinin, dillerini öğrenme, inançlarını yaşama, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi en doğal insan haklarından mahrum edildiklerini, 1 milyon Uygur kızının ailesinden zorla alınarak fabrika ve tarlalarda işçi yapıldığını; sadece Uygur kızları değil, Doğu Türkistanlıların kendi toprağında işsiz bırakılıp, sürgünde köle gibi çalıştırılıp toplu katliamlara maruz kaldıklarını, eğitim adı altında milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşimizi kamplarda yaşamaya mahkûm ettiklerini göremeyecek kadar kör mü oldu gözlerimiz? Bahsettiğimiz bu dramı son zamanlarda ABD’nin oyunu olarak bizlere sunma çabasında olanları da görmekteyiz; iddiaları, bahsedilen bu olayları Çin’in güçlenmesini istemeyen ABD’nin uydurduğu haberler olduğu yönünde. Ölümü, acıyı, baskıyı, korkuyu bizzat görmüş ve yaşamış olan milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşimi nereye koyacağız? Yalanı ve doğruyu algılama biçimimiz, Çin ve ABD rekabetine mi bağlanmıştır?

Öte yandan, iki ülke arasındaki bu rekabet yaşanan bu dramın üzerini örtmeye yeter mi? Bu insanlara sormak istiyorum: Siz kimin tarafındasınız? ABD’nin mi, Çin’in mi, yoksa insanlığın mı, vicdanın mı? Dünyanın gözü önünde umursamadan hukuksuz, kanunsuz ve alenen yapılan bu katliamların nedeni nedir? Müslüman olmaları mıdır, Türk olmaları mıdır? Ticari ve siyasi hesaplarınız sonucunda feryat feryat büyüyen bu zulme kulaklarınızı tıkamanız, gözlerinizi kapatmanız ve sessizliğe bürünmeniz, zulmedenlerle sizleri aynı kefeye koyar. Bunu da hiç kimsenin unutmaması gerekir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Değerli milletvekilleri, dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi Türk ve İslam dünyasının lokomotif ülkesi konumundaki Türkiye’de Doğu Türkistan için maalesef yüksek sesler duyamamaktayız. Basın ilgisiz, Parlamento ilgisiz, STK’lar ilgisiz, milletvekillerimizin birçoğu maalesef ilgisiz. Hatta, değerli vekillerimiz bu konuya o kadar ilgisiz ki bundan bir ay önce Paris’te düzenlenen Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Kurultayına sadece şahsım katılmıştır. Sanırım gönül coğrafyamızın sınırlarını, Türkiye olarak bizler, tam olarak idrak edememekteyiz ya da gönül coğrafyamızı gündemlere, çıkarlara ve diplomatik ilişkilerimize göre her gün revize ediyoruz. Acaba bu yüzden mi Doğu Türkistan konusunda sessizliğe bürünmekteyiz? Acaba bu yüzden mi dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olurken Doğu Türkistan’a kulaklarımızı tıkamaktayız? Ancak bunlar bizim için bahane değildir. Elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince bu zulme dur demek için çalışacağız. Her platformda Doğu Türkistan’ın hak ettiği refaha, huzura ve bağımsızlığa ulaşması için gayret sarf edeceğiz. Doğu Türkistan’ın uğruna atılan her adımın adalet, hak ve insanlık için atılmış bir adım olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız.

Bu sebeple, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonunun Parlamento çatısı altında Doğu Türkistan’la ilgili çalışmalarını artırmasını talep ediyoruz. Üyesi olduğumuz tüm asamblelerin metinlerinde Doğu Türkistan için en azından bir paragraf ayrılmasını talep ediyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Toparlayın Sayın Milletvekili.

Kaynak:

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic_yazici?P4=23173&P5=H&page1=1&page2=1

 

x

Check Also

Çin baskısı bu sefer Uygur kültürünü tanıtan restoranın şubelerini hedef aldı

Doğu Türkistan’ın başkenti Ürümçi’de bulunan Miraç adlı restoran, Uygur kültürünü görünür kıldığı için bütün şubeleriyle birlikte Çin rejimi tarafından kapatıldı. Google+

Çin’de Türklere yönelik baskı ve yasaklar sürüyor

in’in Doğu Türkistan’daki Türklere ve diğer Müslümanlara yönelik baskıları devam ediyor.. Türklerin, eğitim kamplarına kapatılmasının ardından şimdi de isim yasağı başladı… Aiyi Nehri’nin adı, Hazreti Muhammed’in eşi Ayşe’yi çağrıştırdığı için Diannong yapıldı.. Google+